xem phim why her

[stt/ 16/16 Tập HD Vietsub] [info] [+]  [nd] Oh Soo Jae ( Seo Hyun Jin ) là một trong trạng sư tài năng và là tập sự trẻ em tuổi tác nhất bên trên Công ty Luật TK, công ty lớn luật rất tốt ở Nước Hàn. Oh Soo Jae được xúc tiến vì chưng mong ước thắng khiếu nại và cả những lý lẽ tự động cho bản thân mình là chính. Cô ấy vẫn sinh sống không còn bản thân nhằm đạt được thành công xuất sắc, tuy nhiên cô ấy vướng vào trong 1 tình huống bất thần và cô ấy bị giáng chức xuống thực hiện trợ giảng bên trên một ngôi trường luật. Tại ngôi trường luật, Oh Soo Jae bắt gặp Gong Chan ( Hwang In Yup ). Anh ấy là SV ở bại liệt. Gong Chan vẫn trải qua chuyện một vượt lên khứ nhức buồn, tuy nhiên anh vẫn đang còn một trái khoáy tim êm ấm. Anh ấy yêu thương Oh Soo Jae và anh ấy tiếp tục thực hiện bất kể điều gì cho tới cô ấy. Trong khi bại liệt, Choi Tae Kook ( Heo Joon Ho ) là quản trị của Công ty Luật TK. Anh tao tiếp tục thực hiện bất kể điều gì nhằm vừa lòng thèm muốn của tớ, trong cả khi điều này là phi pháp hoặc trái khoáy đạo đức nghề nghiệp. [/nd] [br/Vietsub] [1a|https://kd.hd-bophim.com/share/05d341cd809694e4e44660c97c11e8e4] [1b|https://kd.hd-bophim.com/share/1ca4dffd6cb96dfe66f1a044d3bb7cfb] [2a|https://kd.hd-bophim.com/share/3b5166ef147b143fedd04b1c4a64900b] [2b|https://kd.hd-bophim.com/share/842746dc8d98352c8c07b066d4554e7f] [3a|https://kd.hd-bophim.com/share/7d5047f570e6c05c4040f08aa0b1e3a5] [3b|https://kd.hd-bophim.com/share/5677498ba2a6142dfd3aa5cdc8bb687c] [4a|https://kd.hd-bophim.com/share/8425bc94a44e3d1bb3c8c026b2702c00] [4b|https://kd.hd-bophim.com/share/194309a52da9de185b531cfc697cfca8] [5a|https://kd.hd-bophim.com/share/b619892e6df1fdaf1eb92ed22a80914a] [5b|https://kd.hd-bophim.com/share/4f6aea3724faf620b6c218b66ae7310d] [6a|https://kd.hd-bophim.com/share/b6b77526860d3c83f1d5b398e5c470b6] [6b|https://kd.hd-bophim.com/share/d7c603d749620911ae33948d0d688b6a] [7a|https://kd.hd-bophim.com/share/d63f5287fe86926d97cbc1ae95fc9e20] [7b|https://kd.hd-bophim.com/share/58661be7f4d35e5308031c7e97141735] [8a|https://kd.hd-bophim.com/share/0b5f2caf4c5de1e3a8e68f505ae6899b] [8b|https://kd.hd-bophim.com/share/ed2ddd0dcd323046d0f9a51e5cc51c60] [9a|https://kd.hd-bophim.com/share/1b58db3880e247fb67c3b8b57d6d1912] [9b|https://kd.hd-bophim.com/share/cb054b2d984d93292e66d1e19d6e4655] [10a|https://kd.hd-bophim.com/share/789bbd3eb51e7315cf9995306bb399f5] [10b|https://kd.hd-bophim.com/share/fbb277905c67ac8f363f7a22e50eb95b] [11a|https://kd.hd-bophim.com/share/8844778f691c8c52cd208ba06e9886ae] [11b|https://kd.hd-bophim.com/share/6d5768ba809b699ac0cdb94f96acc739] [12a|https://kd.hd-bophim.com/share/c9cf439982f9d0f89ac7f1ed43e85f7d] [12b|https://kd.hd-bophim.com/share/ecc55a04fb8a317e1733cf921f798162] [13a|https://kd.hd-bophim.com/share/92e6e39aa562727fa1f68d0f48649be8] [13b|https://kd.hd-bophim.com/share/671dc7ee02cacc4826f3e4b105508805] [14a|https://kd.hd-bophim.com/share/d00cceb10ae0b472a7027f5acc679538] [14b|https://kd.hd-bophim.com/share/bd6a06f41bae67be959e5b44addc880f] [15a|https://kd.hd-bophim.com/share/cefcc7729ef7c2cba05c52e8b3fa7bd2] [15b|https://kd.hd-bophim.com/share/2e584bf14f2b3b604af609a0d4ff1e8f] [16a|https://kd.hd-bophim.com/share/549fce6b9f4c5bcf6e671dd2720f3002] [16b|https://kd.hd-bophim.com/share/4d01d08b5ad58aa49c662d7f5bec012a] [drt] N/A [/drt] [act] Chúc Tự Đan, Hình Chiêu Lâm, Dịch Đại Thiên, Quan Tâm, Điền Y Đồng, Thịnh Lãng Hi [/act]