Tuyển Dụng

TRẢI NGHIỆM TỪ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ ĐẾN NGHỆ THUẬT QUA CÁC GIỜ HỌC STEM – CÔNG NGHỆ 4.0 CỦA HỌC SINH TH&THCS FPT ĐÀ NẴNG

STEM – Công nghệ 4.0 luôn là bộ môn hấp dẫn đối với học sinh Trường TH&THCS FPT Đà Nẵng. …