Tin Giáo Dục

Lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng, Ngày hội Toán học mở 2021 có gì thú vị?

Lần đầu tiên sau 7 năm tổ chức, Ngày hội Toán học mở có sự hiện diện của thí sinh …

Tin Giáo Dục

Teen Đà Nẵng thách đấu cùng “dị nhân” Siêu Trí Tuệ tại Ngày hội Toán học mở 2021

Siêu Trí Tuệ Việt Nam mùa 2 Nguyễn Đức Giang sẽ có mặt tại Ngày hội Toán học mở 2021 …