TIẾT TOÁN HỌC ĐỔ MỒ HÔI TẠI FPT SCHOOLS

Bố mẹ đoán xem chúng con đang vui chơi trên sân cỏ hay là học tiết thể dục?

Tất cả đều không phải. Mà đây là tiết Toán học, cụ thể là Hình học. Chúng con đang ứng dụng lý thuyết về ba điểm thẳng hàng để trồng cây trên một đường thẳng đấy bố mẹ ạ. Sau bài học này, tất cả các cô cậu “nông dân” đều có thể trồng cây thẳng tăm tắp rồi.

Ai nói học Toán thì không phải đồ mồ hôi ?