Thông Báo Mới

THÔNG BÁO THU BẢO HIỂM Y TẾ NĂM HỌC 2021-2022 DÀNH CHO HỌC SINH

Thực hiện Công văn số 1211/BHXH-QLT ngày 13/7/2021 về việc hướng dẫn thu bảo hiểm học sinh, sinh viên trên …

Thông Báo Mới

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ CHO CON TRÊN ỨNG DỤNG VSSID

VssID là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động, đã được cung cấp trên Google Play cho thiết …

Thông Báo Mới

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HOÀN TRẢ HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC NĂM HỌC 2021-2022

Dựa theo Quyết định số 220/QĐ-ĐHFPT về việc ban hành Quy định tài chính năm học 2021-2022 cho học sinh …

Thông Báo Mới

QUY ĐỊNH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO ẾCH CỐM VÀ PHỤ HUYNH

Nhằm đảm bảo an toàn về hình ảnh cho Học sinh cũng như để lớp học đạt hiệu quả cao …

Thông Báo Mới

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GOOGLE MEET VÀ EMAIL @FPT.EDU.VN

Google meet là công cụ tuyệt vời hỗ trợ cho các bạn học sinh trong quá trình học online. Mỗi …

Thông Báo Mới

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP HỌC TRỰC TUYẾN ĐẦU NĂM HỌC 2021-2022

Trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam nói chung và TP.Đà Nẵng nói riêng có nhiều biến động …