thời tiết thái bình 10 ngày tới

Weather Today in Bo Xuyen, Tỉnh Thái Bình, Vietnam

Temperature

Bạn đang xem: thời tiết thái bình 10 ngày tới

High / Low

--/78°

Wind

Wind

Wind Direction

2 mph

Barometric Pressure

Xem thêm: cài đặt hình nền cho máy tính

Pressure

Arrow Up

29.61 in

Moon Phase - Day 11

Moon Phase

Waxing Gibbous

Xem thêm: những hình nền máy tính đẹp nhất