thời tiết lai châu 7 ngày tới

Ban ngày

Giông bão. Cao 29 °C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 70%.

Bạn đang xem: thời tiết lai châu 7 ngày tới

Hướng gió: 53°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 21 °C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 48°ĐB

Tốc phỏng gió: 5km/h

Độ ẩm: 91%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 29 °C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 46°ĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp 21 °C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 46°ĐB

Tốc phỏng gió: 5km/h

Độ ẩm: 92%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 28 °C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 90%.

Hướng gió: 68°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 82%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 21 °C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 61°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 95%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 27 °C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 68°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 21 °C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 80%.

Hướng gió: 67°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 97%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Mưa rào với sấm chớp. Cao 28 °C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 80%.

Hướng gió: 38°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 86%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 21 °C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 66°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 97%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 27 °C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 49°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 87%

Chỉ số UV: 7

Bức xạ UV: Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 21 °C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 80%.

Hướng gió: 45°ĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 97%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Mưa rào với sấm chớp. Cao 26 °C. Gió BĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 70%.

Hướng gió: 32°BĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 82%

Chỉ số UV: 5

Bức xạ UV: Thứ Ba


Ban đêm

Mưa rào. Thấp đôi mươi °C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 44°ĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 89%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 28 °C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Xem thêm: phim doraemon 2022

Hướng gió: 38°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 8

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp đôi mươi °C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 40%.

Hướng gió: 49°ĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 90%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 28 °C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 48°ĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Phần nào là với mây, rất có thể với giông bão. Thấp đôi mươi °C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 30%.

Hướng gió: 57°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 91%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 28 °C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 51°ĐB

Tốc phỏng gió: 8km/h

Độ ẩm: 75%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp đôi mươi °C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 50%.

Hướng gió: 53°ĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 92%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão rải rác rến. Cao 28 °C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 57°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 76%

Chỉ số UV: 11

Bức xạ UV: Rất nghiêm cẩn trọng


Ban đêm

Giông bão rải rác rến. Thấp đôi mươi °C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 52°ĐB

Tốc phỏng gió: 6km/h

Độ ẩm: 93%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 28 °C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 57°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 79%

Chỉ số UV: 9

Bức xạ UV: Rất Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp 21 °C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 55°ĐB

Tốc phỏng gió: 5km/h

Độ ẩm: 94%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 27 °C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 58°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 81%

Chỉ số UV: 7

Bức xạ UV: Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp đôi mươi °C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 56°ĐB

Tốc phỏng gió: 5km/h

Độ ẩm: 95%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Ban ngày

Giông bão. Cao 27 °C. Gió ĐĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 61°ĐĐB

Tốc phỏng gió: 7km/h

Độ ẩm: 81%

Chỉ số UV: 7

Bức xạ UV: Cao


Ban đêm

Giông bão. Thấp đôi mươi °C. Gió ĐB và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng với mưa 60%.

Hướng gió: 56°ĐB

Tốc phỏng gió: 5km/h

Độ ẩm: 95%

Chỉ số UV: 0

Bức xạ UV: Thấp

Xem thêm: hình nền máy tính đen trắng

Thời tiết những vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam