thời tiết hà nội bây giờ

Temperature

Bạn đang xem: thời tiết hà nội bây giờ

High / Low

--/78°

Wind

Wind

Wind Direction

2 mph

Barometric Pressure

Pressure

Arrow Up

Xem thêm: những hình nền máy tính đẹp nhất

29.64 in

Visibility

Visibility

10 mi

Moon Phase - Day 16

Moon Phase

Waning Gibbous

Xem thêm: hình nền máy tính 3d cute