thời tiết hà giang 3 ngày tới chính xác

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Hà Giang

Thời tiết hiện nay tại

Cập nhật: 13h 04/09/2023

  • Thời tiết

    : phần lớn mây, ko mưa

  • Hướng gió

    : Gió bắc - tốc độ: 2 m/s

Dự báo không khí 10 ngày tới

Thứ thân phụ 05/09/2023

33°C

24°C

 86°%

1m/s

Ít mây, ko mưa

Thứ tư 06/09/2023

33°C

25°C

 73°%

1m/s

Ít mây, ko mưa

Thứ năm 07/09/2023

33°C

24°C

 61°%

Ít mây, ko mưa

Thứ sáu 08/09/2023

33°C

24°C

 73°%

Xem thêm: hình nền máy tính win 7

Ít mây, ko mưa

Thứ bảy 09/09/2023

32°C

25°C

 78°%

Ít mây, ko mưa

Chủ nhật 10/09/2023

32°C

25°C

 86°%

Có mây, ko mưa

Thứ nhị 11/09/2023

29°C

25°C

 92°%

Có mây, sở hữu mưa rào

Thứ thân phụ 12/09/2023

31°C

24°C

 84°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Thứ tư 13/09/2023

31°C

24°C

 84°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Xem thêm: hình nền máy tính màu xanh

Biểu đồ dùng nhiệt độ phỏng 10 ngày qua