tân hà sáng lạn

Dù tạo nên tuyệt vời mạnh với người theo dõi ở trong cả đoạn đường nhiều năm tuy nhiên kết đốc phim "Tinh hán xán lạn" của Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi lại khiến cho nhiều người ko lý tưởng.