stand in for là gì


Stand in for 

/stænd ɪn fɔːr/ 

Bạn đang xem: stand in for là gì

  • Đóng tầm quan trọng thay cho thế hoặc thay cho thế mang lại ai cơ.

Ex: I will stand in for my colleague while she's on vacation.

(Tôi tiếp tục thay cho thế mang lại người cùng cơ quan của tôi trong những lúc cô ấy chuồn nghỉ ngơi.) 

  • Đại diện hoặc tuyên bố thay cho mặt mày mang lại ai cơ.

Ex: The lawyer will stand in for the defendant and present the case.

(Luật sư tiếp tục thay mặt đại diện mang lại bị cáo và trình diễn vụ án.)

Từ đồng nghĩa

  • Substitute /ˈsʌbstɪtjuːt/ 

(n): Thay thế

Ex: The coach appointed a substitute lớn stand in for the injured player.

(Huấn luyện viên chỉ định một người thay cho thế để thay thế thế mang lại cầu thủ bị thương.) 

  • Temp /tɛmp/ 

(v): Nhân viên tạm thời thời

Ex: The company hired a temp lớn stand in for the receptionist who was on leave.

(Công ty mướn một nhân viên cấp dưới trong thời điểm tạm thời để thay thế thế mang lại nhân viên cấp dưới lễ tân đang được nghỉ ngơi.)

Từ trái ngược nghĩa

  • Regular /ˈrɛɡjʊlər/ 

(adj): Thường xuyên, đều đặn

Ex: The regular employee returned from vacation and stood in for the temp.

Xem thêm: nhất niệm vĩnh hằng phần 1

(Nhân viên thông thường quay về kể từ kỳ nghỉ ngơi và thay cho thế mang lại nhân viên cấp dưới trong thời điểm tạm thời.)

  • Permanent /ˈpɜrmənənt/ 

(v):  Lâu lâu năm, vĩnh viễn

Ex: They found a permanent replacement lớn stand in for the retired teacher. 

(Họ nhìn thấy một người thay cho thế lâu lâu năm để thay thế thế mang lại nhà giáo đang được về hưu.)


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: truyện tranh tổng tài full

Báo lỗi - Góp ý