quạt hút âm trần panasonic

840.000  588.000 

 • Công suất: 10W
 • Lưu lượng gió: 240m³/h
 • Độ ồn: 35 dB
 • Kích thước rời lỗ: 22x22cm

950.000  665.000 

 • Công suất: 23W
 • Lưu lượng gió: 438m³/h
 • Độ ồn: 40.5 dB
 • Kích thước rời lỗ: 27x27cm

1.050.000 

 • Công suất: 26.5W
 • Lưu lượng gió: 612CMH
 • Độ ồn: 39 dB
 • Kích thước rời lỗ: 31.5x35.5cm

2.305.000  1.705.700 

 • Công Suất: 7.5 W
 • Lưu lượng gió: 85 m³/h
 • Độ ồn: 23 dB (độ ồn thấp)
 • Lỗ rời vuông: 177x177mm

2.305.000  1.705.700 

 • Công Suất: 7.5 W
 • Lưu lượng gió: 85 m³/h
 • Độ ồn: 23 dB (độ ồn thấp)
 • Lỗ rời vuông: 177x177mm

3.100.000  2.232.000 

 • Công Suất: 13.5 W
 • Lưu lượng gió: 170 m³/h
 • Độ ồn: 28.5dB (độ ồn thấp)
 • Kích thước rời lỗ: 24x24cm

3.100.000  2.232.000 

 • Công Suất: 13.5 W
 • Lưu lượng gió: 170 m³/h
 • Độ ồn: 28.5dB (độ ồn thấp)
 • Kích thước rời lỗ: 24x24cm

3.280.000  2.361.600 

 • Công Suất: 16.5 W
 • Lưu lượng gió: 200 m³/h
 • Độ ồn: 32 dB (độ ồn thấp)
 • Kích thước rời lỗ: 24x24cm

3.280.000  2.361.600 

 • Công Suất: 16.5 W
 • Lưu lượng gió: 200 m³/h
 • Độ ồn: 32 dB (độ ồn thấp)
 • Kích thước rời lỗ: 24x24cm

4.300.000  3.182.000 

 • Công Suất: 17 W
 • Lưu lượng gió: 200 m³/h
 • Độ ồn: 32 dB (độ ồn thấp)
 • Lỗ rời vuông: 24x24cm

5.700.000  4.218.000 

Xem thêm: hadoop la gì

 • Công Suất: 17 W
 • Lưu lượng gió: 200 m³/h
 • Độ ồn: 32 dB (độ ồn thấp)
 • Lỗ rời vuông: 24x24cm

3.010.000  2.107.000 

 • Công Suất: 10.5 W
 • Lưu lượng gió: 140 m³/h
 • Độ ồn: 25 dB (độ ồn thấp)
 • Kích thước rời lỗ: 24x24cm

3.010.000  2.107.000 

 • Công Suất: 10.5 W
 • Lưu lượng gió: 140 m³/h
 • Độ ồn: 25 dB (độ ồn thấp)
 • Kích thước rời lỗ: 24x24cm

4.100.000  3.034.000 

 • Công Suất: 11 W
 • Lưu lượng gió: 140 m³/h
 • Độ ồn: 25 dB (độ ồn thấp)
 • Kích thước rời lỗ: 24x24cm

5.500.000  4.070.000 

 • Công Suất: 11 W
 • Lưu lượng gió: 140 m³/h
 • Độ ồn: 25 dB (độ ồn thấp)
 • Kích thước rời lỗ: 24x24cm

4.350.000  3.219.000 

 • Công suất: 8W | 3 cung cấp độ
 • Lưu lượng gió: 160 m³/h
 • Độ ồn: 31dB (độ ồn thấp)
 • Kích thước rời lỗ: 24x24cm

5.000.000  3.700.000 

 • Công suất: 8W | 3 cung cấp độ
 • Lưu lượng gió: 160 m³/h
 • Độ ồn: 31 dB (độ ồn thấp)
 • Kích thước rời lỗ: 24x24cm

4.850.000  3.492.000 

 • Công suất: 23 - 28 W
 • Lưu lượng: 260 - 330 m³/h
 • 2 cung cấp độ | Độ ồn: 30 - 34dB
 • Kích thước rời lỗ: 27x27cm

6.490.000  4.514.000 

 • Công suất: 32 - 42 W
 • Lưu lượng: 300 - 430 m³/h
 • 2 cung cấp độ | Độ ồn: 28 - 36dB
 • Kích thước rời lỗ: 32x32cm

7.050.000  4.921.000 

 • Công suất: 45 - 55 W
 • Lưu lượng: 400 - 530 m³/h
 • 2 cung cấp độ | Độ ồn: 34 - 41dB
 • Kích thước rời lỗ: 32x32cm

8.300.000  6.142.000 

 • Công suất: 66 - 90 W
 • Lưu lượng: 430 - 640 m³/h
 • 2 cung cấp độ | Độ ồn: 35 - 44dB
 • Kích thước lỗ: 385x385mm

9.000.000  6.660.000 

Xem thêm: cách rút tiền từ ví trả sau momo

 • Công suất: 89 - 122 W
 • Lưu lượng: 525 - 800 m³/h
 • 2 cung cấp độ | Độ ồn: 40 - 50dB
 • Kích thước lỗ: 385x385mm

Đăng nhập