phim nguoi phien dich thuyet minh

[ Trọn cỗ Thuyết Minh ] Người Phiên Dịch của Chúng Tôi (Our Interpreter 我們的翻譯官 ) Tống Thiến, Trần Tinh Húc, Phí Khải Minh Vietsub Ngôn Tình Trung Quốc - YouTube