phim hộ tâm tập 15

Sau cơn lốc của Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc) vô "Trường Nguyệt Tẫn Minh", thôn phim Hoa ngữ chuyển hướng làn phân cách thanh lịch dự án công trình không giống có tên "Hộ Tâm" vì thế Hầu Minh Hạo và Châu Dã thủ vai chủ yếu. Tuy nhiên, phim lại ko tạo ra cảm giác bùng phát như mong ngóng.