người mẹ tồi của tôi thuyết minh

[ Thuyết Minh ] Người Mẹ Tồi của Tôi (The Good Bad Mother) 나쁜엄마 - YouTube