lịch âm tháng 4 2023

lịch vạn niên tháng tư năm 2023

Tháng Ất Mão (Âm Lịch)

Bạn đang xem: lịch âm tháng 4 2023

Mang chân thành và ý nghĩa tương tự loại hoa Mộc Lan. Những người sinh tháng tư thể hiện tại các bạn là kẻ tham ô vọng, luôn luôn ham muốn thể hiện tại bản thân là kẻ nổi trội, trong không ít tình huống chúng ta nên thể hiện tại sự từ tốn của tôi. Ý nghĩa của tháng tư là mon đại diện thay mặt cho tới những nguyện vọng lâu lâu năm, những loại hoa tháng tư thông thường khêu gợi cảm xúc ưu tư, tựa nỗi sầu thơ ngây.

lịch tháng tư năm 2023 lịch âm mon 4/2023 lịch dương tháng tư năm 2023 lich thang 4/2023

Xem thêm: hình nền máy tính 2023

Ngày đảm bảo chất lượng tháng tư (Hoàng Đạo)

Ngày xấu xa tháng tư (Hắc Đạo)

Ngày lễ dương lịch mon 4

 • 1/4: Ngày Cá mon Tư.
 • 30/4: Ngày giải tỏa miền Nam.

Sự khiếu nại lịch sử vẻ vang mon 4

 • 25/4/1976: Ngày tổng tuyển chọn cử bầu quốc hội cộng đồng của tất cả nước
 • 30/4/1975: Giải phóng Miền Nam, thống nhất tổ quốc

Ngày xuất hành âm lịch

 • 11/2 - Ngày Thiên Dương: xuất hành đảm bảo chất lượng, cầu tài được tài, cầu thân được phu nhân từng việc đều như mong muốn ham muốn.
 • 12/2 - Ngày Thiên Tài: nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người đảm bảo chất lượng hỗ trợ, từng việc đều thuận.
 • 13/2 - Ngày Thiên Tặc: xuất hành xấu xa, cầu tài ko được, lên đường đàng dễ dàng mất trộm, từng việc thường rất xấu xa.
 • 14/2 - Ngày Thiên Đường: xuất hành đảm bảo chất lượng, quý nhân phù trợ, kinh doanh suôn sẻ, từng việc đều như mong muốn.
 • 15/2 - Ngày Thiên Hầu: xuất hành dầu không nhiều hoặc nhiều cũng cự cãi, nên rời xẩy rời khỏi tai nạn thương tâm chảy huyết, huyết tiếp tục khó khăn chũm.
 • 16/2 - Ngày Thiên Thương: xuất hành nhằm bắt gặp cung cấp bên trên thì tuyệt hảo, cầu tài thì được tài, từng việc đều tiện lợi.
 • 17/2 - Ngày Thiên Đạo: xuất hành cầu tài nên rời, mặc dù được cũng tương đối tốn xoàng xĩnh, thất lý tuy nhiên thua thiệt.
 • 18/2 - Ngày Thiên Môn: xuất hành thực hiện từng việc đều vừa vặn ý, cầu được ước thấy từng việc đều thành công.
 • 19/2 - Ngày Thiên Dương: xuất hành đảm bảo chất lượng, cầu tài được tài, cầu thân được phu nhân từng việc đều như mong muốn ham muốn.
 • 20/2 - Ngày Thiên Tài: nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người đảm bảo chất lượng hỗ trợ, từng việc đều thuận.
 • 21/2 - Ngày Thiên Tặc: xuất hành xấu xa, cầu tài ko được, lên đường đàng dễ dàng mất trộm, từng việc thường rất xấu xa.
 • 22/2 - Ngày Thiên Đường: xuất hành đảm bảo chất lượng, quý nhân phù trợ, kinh doanh suôn sẻ, từng việc đều như mong muốn.
 • 23/2 - Ngày Thiên Hầu: xuất hành dầu không nhiều hoặc nhiều cũng cự cãi, nên rời xẩy rời khỏi tai nạn thương tâm chảy huyết, huyết tiếp tục khó khăn chũm.
 • 24/2 - Ngày Thiên Thương: xuất hành nhằm bắt gặp cung cấp bên trên thì tuyệt hảo, cầu tài thì được tài, từng việc đều tiện lợi.
 • 25/2 - Ngày Thiên Đạo: xuất hành cầu tài nên rời, mặc dù được cũng tương đối tốn xoàng xĩnh, thất lý tuy nhiên thua thiệt.
 • 26/2 - Ngày Thiên Môn: xuất hành thực hiện từng việc đều vừa vặn ý, cầu được ước thấy từng việc đều thành công.
 • 27/2 - Ngày Thiên Dương: xuất hành đảm bảo chất lượng, cầu tài được tài, cầu thân được phu nhân từng việc đều như mong muốn ham muốn.
 • 28/2 - Ngày Thiên Tài: nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người đảm bảo chất lượng hỗ trợ, từng việc đều thuận.
 • 29/2 - Ngày Thiên Tặc: xuất hành xấu xa, cầu tài ko được, lên đường đàng dễ dàng mất trộm, từng việc thường rất xấu xa.
 • 1/3 - Ngày Chu Tước: xuất hành, cầu tài đều xấu xa, hoặc mất mặt của, kiện tụng thua thiệt vì thế đuối lý.
 • 2/3 - Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, lên đường đâu đều thông đạt cả.
 • 3/3 - Ngày Bạch Hổ Kiếp: xuất hành, cầu tài được như mong muốn ham muốn, lên đường phía Nam và Bắc đặc biệt tiện lợi.
 • 4/3 - Ngày Bạch Hổ Túc: cấm ra đi, thao tác làm việc gì rồi cũng ko thành công xuất sắc, không đẹp vào cụ thể từng việc.
 • 5/3 - Ngày Huyền Vũ: xuất hành thông thường bắt gặp cự cãi, bắt gặp việc xấu xa, tránh việc lên đường.
 • 6/3 - Ngày Thanh Long Đầu: xuất hành nên lên đường nhập sáng sủa sớm, cầu tài thắng lợi. từng việc như mong muốn.
 • 7/3 - Ngày Thanh Long Kiếp: xuất hành 4 phương, 8 phía đều đảm bảo chất lượng, trăm sự được như mong muốn.
 • 8/3 - Ngày Thanh Long Túc: ra đi tránh việc, xuất hành xấu xa, tài phúc không tồn tại, kiện tụng cũng đuối lý.
 • 9/3 - Ngày Chu Tước: xuất hành, cầu tài đều xấu xa, hoặc mất mặt của, kiện tụng thua thiệt vì thế đuối lý.
 • 10/3 - Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành, cầu tài đều được, lên đường đâu đều thông đạt cả.
 • 11/3 - Ngày Bạch Hổ Kiếp: xuất hành, cầu tài được như mong muốn ham muốn, lên đường phía Nam và Bắc đặc biệt tiện lợi.

Xem lịch âm những mon khác