Hotline: 0984.210.839 – 0905.412.023         Đăng ký Tuyển sinh

HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI 2020-2021

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ:

  • Mức ưu đãi hoc phí 10% dành cho con em cán bộ nhân viên Tập đoàn FPT.
  • Mức ưu đãi học phí 30% dành cho con em cán bộ FPT Education, học sinh có anh em ruột đã/ đang học tại TH, THCS, THPT, ĐH FPT, ĐH Greenwich