Hotline: 0984.210.839 – 0905.412.023         Đăng ký Tuyển sinh

Hệ giá trị cốt lõi

Nhân cách: Học sinh FPT Schools có tâm hồn hướng thiện, biết sống có trách nhiệm và nhân văn. Biết thấu cảm, yêu thương và chia sẻ với xã hội. Luôn dũng cảm, bản lĩnh và tự tin trước sự biến động của thời cuộc.

Tri thức: Học sinh FPT Schools có tư duy tiến bộ, kiến thức toàn diện, hiểu biết sâu sắc về thế giới. Mỗi học sinh tại FPT đều có vốn ngoại ngữ phong phú và khả năng làm chủ các công nghệ mới.

Kỹ năng: Học sinh FPT Schools được rèn luyện để làm chủ các kỹ năng sống cần thiết cho kỷ nguyên công nghệ số, đặc biệt là khả năng tự học, tự đào tạo nâng cao trình độ, khả năng hợp tác làm việc nhóm, tư duy phản biện trước các vấn đề xảy ra trong cuộc sống.

Thể chất: Tại FPT Schools, mỗi học sinh luôn được học tập và rèn luyện để có lối sống lành mạnh, năng động. Thường xuyên rèn luyện sức khỏe nâng cao thể lực.

Tinh thần: Mỗi học sinh FPT Schools đều biết suy nghĩ tích cực, làm chủ cảm xúc, có tinh thần lạc quan, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.