FPT SCHOOLS KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI STEM SQUARE EDUCATION

Ngày 02/10/2019, thầy Lê Văn Duẫn – Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS và THPT FPT đã ký kết hợp tác chính thức với STEM Square Education.

STEM Square Education là tổ chức giáo dục cung cấp chương trình giảng dạy cho học sinh từ Tiểu học đến Trung học, và được liên thông vào Đại học theo chương trình STEM của Mỹ. STEM Square Education đào tạo theo chuẩn quốc gia Hoa Kỳ NGSS (Next Generation Science Standards) hỗ trợ song ngữ Anh-Việt, sử dụng công cụ giảng dạy Lego.

Tại FPT schools, STEM được giảng dạy là môn học chính khóa với thời lượng 2 tiết/tuần ngay từ lớp 1. STEM cũng là môn học được hầu hết các bạn học sinh bình chọn mà môn học yêu thích nhất trong tuần.

STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Maths (toán học). Vậy bản chất giáo dục STEM là sự kết hợp các kỹ năng cần thiết liên quan đến nhiều lĩnh vực (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) vào để người học có thể vận hành và giải quyết các vấn đề được tốt hơn.

Giáo dục STEM là giáo dục làm sao người học có thể hình thành từ ý tưởng, kỹ năng giải quyết vấn đề với sự kết hợp các kiến thức học được thông qua những sự việc, vấn đề cụ thể. Đây không chỉ là một cách dạy cụ thể cho một môn học nào cả như Robot hay Toán học, mà là mục tiêu đào tạo để người học có đầy đủ kỹ năng và phát triển trong thế giới công nghệ và xu hướng thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay.

Giáo dục STEM tạo ra những con người có thể đáp ứng được nhu cầu công việc của thế kỷ 21, đáp ứng sự phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia và có thể tác động tích cực đến sự thay đổi của nền kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa.