Hotline: 0984.210.839 – 0905.412.023         Đăng ký Tuyển sinh

FPT ICT

Tiếp xúc với CNTT và khoa học máy tính sớm sẽ giúp học sinh hình thành các kỹ năng quan trọng và tư duy về máy tính, công nghệ từ nhỏ. Qua đó, học sinh ứng dụng các kiến thức đã học vào tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong kỷ nguyên của Cách mạng công nghệ 4.0, Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (AI & IoT). Đồng thời, đây cũng là một cơ hội định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Chương trình FPT ICT được các chuyên gia của Đại học FPT và Đại học Greenwich Việt Nam thiết kế riêng, phù hợp với năng lực tiếp thu của học sinh từng độ tuổi, dựa trên chuẩn IC3 chứng nhận kỹ năng sử dụng máy tính cốt lõi và Internet (Internet and Computing Core Certification program) và được chấp nhận bởi Certiport – Tổ chức quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực đánh giá và chứng nhận kỹ năng tin học.

Thông qua môn học này, học sinh FPT Schools sẽ nắm vững các kiến thức về công dân số, tương tác số, giao tiếp sáng tạo, thiết kế sáng tạo và sử dụng công nghệ để trợ giúp học tập.

Học sinh FPT Schools học ICT từ học kỳ II lớp 2, sau khi học xong lớp 9, các em có thể thi lấy chứng chỉ IC3 – chứng nhận quốc tế về sử dụng máy tính và Internet cơ bản Certiport sáng tạo.