em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình

huagiaduan

huagiaduan

Avatar

huagiaduan

Nhân thế xa xôi xôi, sương sương giăng tràn, duy chỉ mất người vẫn thanh nhàn nhạt nhẽo tôi thân thiện sương lửa hồng trần.

Avatar

Xem thêm: hình nền máy tính 3d cute

huagiaduan

Em thấy gì nhập hai con mắt kẻ si tình?

Một tấm tấm lòng hay là 1 đời dang dở..

Avatar

@huagiaduan / huagiaduan.tumblr.com

Sponsored

Wanna go ad-free?

You are using an unsupported browser and things might not work as intended. Please make sure you're using the latest version of Chrome, Firefox, Safari, or Edge.

Xem thêm: hình nền máy tính one piece