dự báo thời tiết ở huế

Thời tiết Thừa Thiên Huế bám theo giờ

Thời tiết Thừa Thiên Huế những ngày tới

Mặt trời mọc/lặn
Khả năng đem mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng đem mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng đem mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng đem mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng đem mưa

Nhiệt chừng và kĩ năng đem mưa Thừa Thiên Huế nhập 12h tới

Nhiệt chừng và kĩ năng đem mưa Thừa Thiên Huế những ngày tới

Lượng mưa Thừa Thiên Huế những ngày tới