dự báo thời tiết nha trang hôm nay

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa theo đòi giờ

Thời tiết Nha Trang - Khánh Hòa những ngày tới

Mặt trời mọc/lặn
Khả năng với mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng với mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng với mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng với mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng với mưa

Nhiệt chừng và tài năng với mưa Nha Trang - Khánh Hòa nhập 12h tới

Nhiệt chừng và tài năng với mưa Nha Trang - Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Nha Trang - Khánh Hòa những ngày tới