dự báo thời tiết nam định 20 | ngày tới

Thứ 6 25/08

Bạn đang xem: dự báo thời tiết nam định 20 | ngày tới

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 3.36 km/h

26° / 33°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:37/06:18

Dự báo vận tốc gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 7 26/08

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 5.02 km/h

28° / 35°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:37/06:18

Dự báo vận tốc gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 27/08

mưa vừa

mưa vừa

mưa vừa

Tốc phỏng gió 2.3 km/h

28° / 35°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:37/06:18

Dự báo vận tốc gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 28/08

mưa vô cùng nặng

mưa vô cùng nặng

mưa vô cùng nặng

Tốc phỏng gió 7.7 km/h

25° / 29°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:37/06:18

Dự báo vận tốc gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 29/08

mây thâm u ám

mây thâm u ám

mây thâm u ám

Tốc phỏng gió 6.76 km/h

24° / 30°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:37/06:18

Dự báo vận tốc gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 30/08

mây thâm u ám

mây thâm u ám

mây thâm u ám

Tốc phỏng gió 4.56 km/h

24° / 29°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:37/06:18

Dự báo vận tốc gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 31/08

mây thưa

mây thưa

mây thưa

Tốc phỏng gió 4.72 km/h

25° / 34°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:37/06:18

Dự báo vận tốc gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 6 01/09

mây rải rác

mây rải rác

mây rải rác

Tốc phỏng gió 5.76 km/h

25° / 34°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:37/06:18

Dự báo vận tốc gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 7 02/09

mây thâm u ám

mây thâm u ám

mây thâm u ám

Xem thêm: hadoop la gì

Tốc phỏng gió 5.61 km/h

26° / 34°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:37/06:18

Dự báo vận tốc gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 03/09

mây rải rác

mây rải rác

mây rải rác

Tốc phỏng gió 4.01 km/h

27° / 36°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:37/06:18

Dự báo vận tốc gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 04/09

mây rải rác

mây rải rác

mây rải rác

Tốc phỏng gió 3.26 km/h

27° / 36°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:37/06:18

Dự báo vận tốc gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 05/09

mây rải rác

mây rải rác

mây rải rác

Tốc phỏng gió 4.99 km/h

27° / 35°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:37/06:18

Dự báo vận tốc gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 06/09

mây thâm u ám

mây thâm u ám

mây thâm u ám

Tốc phỏng gió 4.8 km/h

26° / 34°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:37/06:18

Dự báo vận tốc gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 07/09

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 5.05 km/h

26° / 33°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:37/06:18

Dự báo vận tốc gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 6 08/09

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 4.83 km/h

25° / 33°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian tham Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

05:37/06:18

Dự báo vận tốc gió

Độ độ ẩm ko khí

Nhiệt phỏng và kỹ năng với mưa Tỉnh Nam Định 15 ngày tới

Lượng mưa ở Tỉnh Nam Định 15 ngày tới

Thời tiết Nam Định

mây thâm u ám

27°

mây thâm u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh - Hoàng hít ở Nam Định

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/06:18

Nhiệt phỏng khí hậu ở Nam Định

Thấp/Cao

Độ độ ẩm thời điểm hiện tại ở Nam Định

Độ ẩm

91%

Áp suất ko khí

Áp suất

1005 hPa

Tầm coi xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc phỏng dông tố hiện nay tại

Gió

1.48 km/h

Bản đồ dùng khí hậu Windy Nam Định

Xem thêm: đổi mk avatar musik

Thời tiết quận thị xã Nam Định