dự báo thời tiết hôm nay từng giờ tphcm

Thời tiết Xì Gòn bám theo giờ

Thời tiết Xì Gòn những ngày tới

Mặt trời mọc/lặn
Khả năng đem mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng đem mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng đem mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng đem mưa
Mặt trời mọc/lặn
Khả năng đem mưa

Nhiệt chừng và tài năng đem mưa Xì Gòn vô 12h tới

Nhiệt chừng và tài năng đem mưa Xì Gòn những ngày tới

Lượng mưa Xì Gòn những ngày tới