dự báo thời tiết cuối tuần

Kể kể từ 6:20 GMT+07:00

Bạn đang xem: dự báo thời tiết cuối tuần

Cuối tuần này

Th 7 02 | Ngày

Phần này đem mây. Cao 35độ C. Gió B ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

 • Humidity

  Độ ẩm60%

 • UV Level

  Chỉ số UVCực điểm

 • Sun Rise

  sunrise5:40

 • Sunset

  sunset18:12

Th 7 02 | Đêm

Phần này đem mây. Thấp 25độ C. Gió B và rất có thể thay cho thay đổi.

 • Humidity

  Độ ẩm75%

 • UV Level

  Chỉ số UV0 / 11

 • Moon Rise

  moonrise19:58

  Moon Phase - Day 17

  Trăng khuyết cuối tháng

 • Moon Set

  moonset7:42

CN 03 | Ngày

Chủ yếu đuối đem mây. Cao 31độ C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ.

 • Humidity

  Độ ẩm62%

 • UV Level

  Chỉ số UV8 / 11

 • Sun Rise

  sunrise5:40

 • Sunset

  sunset18:11

CN 03 | Đêm

Mưa rào. Thấp 24độ C. Gió BTB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm78%

 • UV Level

  Chỉ số UV0 / 11

 • Moon Rise

  moonrise20:37

  Moon Phase - Day 18

  Trăng khuyết cuối tháng

 • Moon Set

  moonset8:43

Cuối tuần tới

Th 6 08

Scattered Thunderstorms

Giông Bão Rải Rác

33°/25°

Arrow Down

Th 6 08 | Ngày

33°

Scattered Thunderstorms

Giông bão rải rác rến. Cao 33độ C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 50%.

 • Humidity

  Độ ẩm71%

 • UV Level

  Chỉ số UVCực điểm

 • Sun Rise

  sunrise5:41

 • Sunset

  sunset18:06

Th 6 08 | Đêm

25°

Scattered Thunderstorms Night

Giông bão rải rác rến. Thấp 25độ C. Gió ĐĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

Xem thêm: hình nền may mắn mệnh kim

 • Humidity

  Độ ẩm88%

 • UV Level

  Chỉ số UV0 / 11

 • Moon Rise

  moonrise--

  Moon Phase - Day 23

  Trăng hạ huyền

 • Moon Set

  moonset13:38

Th 7 09

Scattered Thunderstorms

Giông Bão Rải Rác

33°/25°

Arrow Down

Th 7 09 | Ngày

33°

Scattered Thunderstorms

Giông bão rải rác rến. Cao 33độ C. Gió BĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 50%.

 • Humidity

  Độ ẩm74%

 • UV Level

  Chỉ số UVCực điểm

 • Sun Rise

  sunrise5:41

 • Sunset

  sunset18:05

Th 7 09 | Đêm

Giông bão. Thấp 25độ C. Gió Đ ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm89%

 • UV Level

  Chỉ số UV0 / 11

 • Moon Rise

  moonrise0:28

  Moon Phase - Day 24

  Trăng hạ huyền

 • Moon Set

  moonset14:31

CN 10

Scattered Thunderstorms

Giông Bão Rải Rác

32°/25°

Arrow Down

CN 10 | Ngày

32°

Scattered Thunderstorms

Giông bão rải rác rến. Cao 32độ C. Gió ĐB ở vận tốc 10 cho tới 15 km/giờ. Khả năng đem mưa 50%.

 • Humidity

  Độ ẩm74%

 • UV Level

  Chỉ số UVCực điểm

 • Sun Rise

  sunrise5:42

 • Sunset

  sunset18:04

CN 10 | Đêm

Giông bão. Thấp 25độ C. Gió Đ và rất có thể thay cho thay đổi. Khả năng đem mưa 60%.

 • Humidity

  Độ ẩm89%

 • UV Level

  Chỉ số UV0 / 11

 • Moon Rise

  moonrise1:22

  Moon Phase - Day 25

  Trăng hạ huyền

 • Moon Set

  moonset15:18

  Xem thêm: hình nền máy tính 8k