Võ Đăng Khoa

Giám thị học đường

Nguyễn Đặng Thủy Uyên

Cán bộ Y tế học đường

Trần Thị Mỹ Sương

Thủ thư

Phan Thị Hải Lý

Thủ thư

Đồng Văn Nguyên

Giám thị học đường

Nguyễn Trương Xuân Nguyệt

Giáo viên Mĩ thuật Sáng tạo

Võ Thị Phương Vy

Giáo viên Cảm thụ Âm nhạc

Nguyễn Hoài Nam

Giáo viên Giáo dục Công dân, Kĩ năng sống

Đoàn Ngọc Sơn

Giáo viên Cảm thụ Âm nhạc

Nguyễn Minh Ký

Giáo viên Vovinam

Trần Hạ San

Giáo viên Dance

Nguyễn Quốc Phú

Giáo viên Vovinam

Vũ Thị Minh Duyến

Giáo viên Mĩ thuật Sáng tạo

Quảng Thị Bạch Vân

Giáo viên Tiếng Anh

Nguyễn Thị Yến

Giáo viên Tiếng Anh

Hồ Thụy Như Ngọc

Giáo viên Tiếng Anh

Võ Thị Thảo Vy

Giáo viên Tiếng Anh

Nguyễn Lê Như Quỳnh

Giáo viên Tiếng Anh

Nguyễn Nguyên Kim Hoàng

Giáo viên Tiếng Anh

Cody Baldwin

Giáo viên Tiếng Anh

Lizzy

Giáo viên Tiếng Anh

Ryan

Giáo viên Tiếng Anh

Phạm Văn Lương

Giáo viên Ngữ văn

Lê Văn Sức

Giáo viên Lịch sử

Trương Thị Thu Trang

Giáo viên Lịch sử

Nguyễn Thị Lý

Giáo viên Lịch sử

Nguyễn Thị Anh

Giáo viên Lịch sử

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo viên Địa lý

Lê Thị Dung

Giáo viên Địa lý

Trần Thị Nhật Bình

Giáo viên Địa lý

Huỳnh Văn Khôi

Giáo viên Ngữ văn

Lương Thị Hường

Giáo viên Toán học

Nguyễn Văn Xuân Quỳnh

Giáo viên Sinh học

Trương Thị Lệ Trinh

Giáo viên Toán học

Phạm Văn Thành

Giáo viên Vật lý, STEM

Phùng Thị Ngọc Nhi

Giáo viên Tin học

Hoàng Văn Duy

Giáo viên Công nghệ 4.0

Tăng Thị Xuân Tuyền

Giáo viên STEM

Phạm Đình Xuân

Giáo viên Công nghệ 4.0

Ông Thị Thu Trang

Trưởng Ban Đào tạo Khối Tiểu học

Nguyễn Thị Thảo

Giáo viên Tiểu học

Lê Thị Thanh Thảo

Giáo viên Tiểu học

Võ Thị Thùy Dương

Giáo viên Tiểu học

Phan Thị Thùy Linh

Giáo viên Tiểu học

Đinh Thị Quỳnh Chi

Giáo viên Tiểu học

Phan Thị Linh

Giáo viên Tiểu học

Phan Thị Bích Hương

Giáo viên Tiểu học

Nguyễn Thị Thanh Hoài

Giáo viên Tiểu học

Phan Thị Hoài Lan

Giáo viên Tiểu học

Trương Thị Mỹ Thảo

Giáo viên Quản nhiệm

Nguyễn Quỳnh Như

Giáo viên Tiểu học

Nguyễn Thị Sơn

Giáo viên Quản nhiệm

Trần Thị Kim Phụng

Giáo viên Quản nhiệm

Trương Thị Mai Hương

Giáo viên Quản nhiệm

Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên Quản nhiệm

Phạm Thị Ánh Tuyết

Giáo viên Quản nhiệm

Huỳnh Thị Thảo Nhiên

Giáo viên Quản nhiệm

Nguyễn Thị Nhung

Giáo viên Quản nhiệm

Trần Thị Thắng

Quản lý Nhà ăn

Đặng Thị Hương

Giáo viên Quản nhiệm

Nguyễn Thị Bích Hòa

Giáo viên Quản nhiệm

Phạm Thoại Quyên

Cán bộ Đào tạo

Hà Thị Trinh

Cán bộ Đào tạo

Hoàng Thị An Na

Giáo viên Quản nhiệm

Nguyễn Thị Mỹ Nhi

Giáo Viên Quản Nhiệm

Nguyễn Thị Dưng

Giáo Viên Quản Nhiệm