doi hinh tay ban nha

Huấn luyện viên Luis de la Fuente tiến hành một cuộc cách mệnh nhân sự ở group tuyển chọn Tây Ban Nha.