đọc kinh địa tạng trọn bộ

Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện – Nhân duyên, Hiếu nghĩa và Phổ chừng bọn chúng sinh nhầm nhỡ.

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 12

Bạn đang xem: đọc kinh địa tạng trọn bộ

Địa Tạng Vương sẽ là vị Bồ Tát đem hạnh nguyện chừng âm, Ngài luôn luôn dốc lòng cứu vãn chữa trị những bọn chúng sinh thống khổ điểm Địa Ngục tăm tối, Ngài cũng đó là một trong mỗi vị Đại Bồ Tát cực kỳ cần thiết của Phật Giáo Đại Thừa.

           => ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT LÀ AI? – SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

            => 04 Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát – Kể chuyện truyền thuyết Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            => Tìm hiểu về Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát . Lời nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát ý nghĩa gì?

Vậy kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện là gì? Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát đầy đủ cỗ đem những gì? Kinh phiên bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đem nội dung và ý nghĩa sâu sắc như vậy nào?

Mời quý Phật tử hãy nằm trong Điêu Khắc Trần Gia khuynh hướng về Đức Địa tạng Vương Bồ Tát và thám thính hiểu về những yếu tố bên trên.

Nếu tất cả chúng ta học tập, hiểu và thực hành thực tế đúng thật điều Phật dạy dỗ tiếp tục đạt được công đức, phước báu thù địch thắng. Con đàng giải bay là tuyến đường loại trừ toàn bộ đau khổ nhức, tử sinh, mang đến an nhàn cho tới bọn chúng sinh. Đó cũng chính là bổn nguyện của Đức Địa Tạng được thể hiện tại vô kinh đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 13

Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện là một trong trong mỗi cỗ kinh Bắc truyền nói đến công đức, oai phong lực của Bồ Tát Địa Tạng Vương.

Từ vô lượng kiếp lâu xa xôi về trước, Bồ Tát Địa Tạng tiếp tục phân phát điều nguyện to lớn cứu vãn chừng toàn bộ bọn chúng sinh vô lục đạo luân hồi, lúc nào địa ngục trống rỗng ko, bọn chúng sinh được chừng trở thành Phật không còn thì Ngài mới nhất trở thành Phật.

II/ Sự Thành lập Địa Tang Vương Bồ Tát kinh – Nhân duyên Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện:

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 28

Sau Khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa bảy ngày, Thánh Mẫu Ma Da quăng quật báo thân thuộc sinh về cõi trời Đao Lợi. Bấy giờ, Khi Đức Phật Thích Ca chuẩn bị nhập Niết bàn, với lòng hiếu hạnh của một đấng Thiên Nhân Sư, Ngài tiếp tục lên cung trời Đao Lợi thuyết Pháp báo đáp ơn tình sinh trở thành của thân mẫu vô tía mon định cư.

Đây là pháp hội vô nằm trong cần thiết, đem sự hiện hữu sầm uất đầy đủ của chư Phật và chư đại Bồ tát ở từng mươi phương.

Thêm vô này là những bọn chúng Trời, Rồng, Quỷ thần vô cõi Ta-bà và những cõi cũng cho tới dự pháp hội. Là Cha lành lặn của tư loại, ko việc gì Đức Phật thực hiện ngoài quyền lợi bọn chúng sinh. Ngài thương bọn chúng sinh đời vị lai cang cường, khó khăn chừng tuy nhiên rớt vào tía đàng ác.

Vì thế, vô pháp hội này, Ngài tiếp tục phó chúc cho tới Bồ Tát Địa Tạng nhiệm vụ: “Nếu Khi bọn chúng nó đem bị đọa vô đàng dữ Chịu đựng nhiều sự thống đau khổ, thời ông nên nghĩ về lưu giữ cho tới Ta ở cung Trời Đạo-Lợi quan tâm phó chúc trên đây tuy nhiên gắng chừng bọn chúng sinh, thực hiện cho tới bọn chúng sinh vô cõi Ta-Bà này đến thời điểm Phật Di-Lặc Thành lập, đều đặng giải bay ngoài hẳn những điều đau khổ, bắt gặp Phật, được Đức Phật lâu ký”. (Phẩm loại nhị, Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện).

III, Tôn chỉ, ý nghĩa sâu sắc kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện:

Tôn chỉ của cục kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện trước nhất nói đến Hiếu đạo.

Về những mệnh lệnh, nhiệm vụ của những người con cái so với phụ thân u.

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 29

Nêu lên những tội phúc, trái ngược báo nhằm bọn chúng sinh đời lúc này và vị lai biết nương theo dõi điều Phật dạy dỗ tu luyện giải bay.

Ngoài đi ra, cỗ kinh này còn đem ý nghĩa: chừng sinh, bạt đau khổ và báo ơn.

Độ sinh là chừng bọn chúng sinh vô cõi vô hình dung và cõi hữu hình.

Bạt đau khổ là dứt trừ đau khổ óc cho tới bọn chúng sinh trong những cõi. Báo ân là đền rồng đáp ơn tình của tứ trọng ân.

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 26

Xuyên xuyên suốt cỗ kinh là Hiếu đạo, cho nên vì thế kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện hay còn gọi là Hiếu kinh.

            => 06 Cách thức cúng nhường nhịn Địa Tạng Bồ Tát và quyền lợi đi kèm theo.

IV, Nội dung kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện:

Sách Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện đầy đủ cỗ đem 3 quyển .

1, Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển thượng.

 • Phẩm Thứ Nhất: Thần Thông Trên Cung Trời Ðao Lợi
 • Phẩm Thứ Hai: Phân Thân Tập Hội
 • Phẩm Thứ Ba: Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên
 • Phẩm Thứ Tư: Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh

2, Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển trung.

 • Phẩm Thứ Năm: Danh Hiệu Của Ðịa Ngục
 • Phẩm Thứ Sáu: Như Lai Tán Thán
 • Phẩm Thứ Bảy: Lợi Ích Cả Kẻ Còn Người Mất
 • Phẩm Thứ Tám: Các Vua Diêm La Khen Ngợi
 • Phẩm Thứ Chín: Xưng Danh Hiệu Chư Phật

3, Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển hạ

 • Phẩm Thứ Mười: So Sánh Nhơn Duyên Công Ðức Của Sự Thầy Thí
 • Phẩm Thứ Mười Một: Ðịa Thần Hộ Pháp
 • Phẩm Thứ Mười Hai: Thấy Nghe Ðược Lợi Ích
 • Phẩm Thứ Mười Ba: Dặn Dò Cứu Ðộ Nhơn Thiên

Vậy Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn nguyện bao gồm 13 phẩm và phần hồi phía.

Nội dung vô kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát đầy đủ cỗ là những giáo lý căn phiên bản tuy nhiên người tu học tập Phật cần thiết nắm vững bên trên quãng thời gian giác ngộ và giải bay.

Người tu học tập Phật rất cần được đem tâm hiếu, vì thế “tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”.

Đồng thời phải ghi nhận tía thí, cúng nhường nhịn, trì giới, thiền tấp tểnh, tu luyện trí tuệ, thực hành thực tế Bồ Tát hạnh của Đức Địa Tạng Bồ Tát, tin yêu sâu sắc nhân trái ngược – quả báo nhằm chừng bản thân, chừng người và chừng bọn chúng sinh.

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 2

Đại đức Thích Trúc Thái Minh phân chia sẻ: “Kinh Địa Tạng là cỗ kinh Đại quá cực kỳ cần thiết so với Phật giáo, Phật tử Đại quá, là cỗ kinh rất có thể nhằm đầu nệm, được tất cả chúng ta thông thường học tập, nghe và thực hành thực tế, dạy dỗ thật nhiều điều ví dụ cho tới tất cả chúng ta, việc âm việc dương, gọi là âm khí và dương khí lưỡng lợi. Nhưng xuyên thấu, trọng tâm của cục kinh Địa Tạng là lòng tin hiếu đạo và chừng sinh. Hiếu đạo và chừng sinh cũng là một trong, đem hiếu đạo mới nhất có tính sinh. Chữ hiếu là trung tâm của Phật đạo. Hiếu không chỉ có với u phụ thân hiện tại đời, tuy nhiên hiếu với u phụ thân nhiều kiếp, tức là hiếu với toàn bộ bọn chúng sinh. Tinh thần hiếu này mới nhất là hiếu của Phật. Cho nên, kinh Địa Tạng nói đến phiên bản tâm của tất cả chúng ta. Tâm của tất cả chúng ta nên gieo trồng phân tử như là hiếu thảo. Hạt như là hiếu thảo này là phân tử nhân nhằm trở thành Phật. Chúng tao nên nêu cao đạo lý hiếu thảo, tri ân. Xã hội nào thì cũng thế, bao gồm thời kỳ không tồn tại Phật Pháp, đạo hiếu còn tồn bên trên thì tất cả chúng ta cũng coi như đem Phật Pháp. Những người con cái hiếu đạo về sau sẽ tiến hành vô vào chủ yếu Pháp”.

XEM THÊM NHỮNG MẪU TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐẸP NHẤT.

V, Lợi ích hành trì kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện:

1, Lợi ích kinh Phật Địa Tạng vô cuộc sống thường ngày hiện tại tại:

Bài kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện gom biến chuyển những ước mơ lúc này của trái đất trở thành một cách thực tế. Tất cả từng chuyện đều được Bồ Tác hộ trì phù trì đạt chân thành nguyện.

Tai Nạn Tiêu Trừ: Nếu không thích bị tai ương theo dõi xua đuổi, thân thuộc ko đem bị bệnh nhà đạo an yên tĩnh thì nên thường xuyên tâm trì tụng Kinh Phật Địa Tạng, từ từ từng thiến nàn sẽ tiến hành chi phí trừ.

Thoát ngoài hiểm nguy: Nếu bắt gặp cảnh nguy khốn thì trước lúc đi ra cút cần thiết tâm niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện kịnh nhằm bay ngoài đau khổ nàn gian nan.

Được quỉ thần hộ vệ: Những người kính cẩn đảnh lễ sử dụng những kiểu dáng văn nghệ thuật đẹp ca tụng Địa Tạng Bồ Tát khuyến nghị tăng người không giống nằm trong thực hiện vì vậy thì chúng ta sẽ tiến hành trăm ngàn quỷ thần luôn luôn theo dõi bảo lãnh ko vướng giắt bất kể tai ương này.

            =>Quy hắn Địa Tạng Vương Bồ Tát là gì? Cách quy hắn Địa Tạng Bồ Tát.

            =>Có nên thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát bên trên nhà? Cách thờ cúng Địa Tạng Vương Bồ Tát NÊN BIẾT.

            =>GIẢI MÃ hiện tượng kỳ lạ mơ thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát! Chuyện gì chuẩn bị xảy đến?

2, Lợi ích kinh Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cho tới kiếp sau:

Thoát ngoài phái nữ thân: Những người phái nữ nếu như không ham muốn đem thân thuộc gái ở kiếp sau thì mỗi ngày hãy tôn kính tụng Kinh Phật Địa Tạng sẽ tiến hành như mong muốn nguyện.

Được thân thuộc xinh đẹp: Những người phái nữ hiện giờ đang vô dung mạo xấu xa xí, nếu như muốn kiếp sau được xinh đẹp nhất và sung sướng thì nên kính cẩn đảnh lể kiên trì niệm Kinh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Thoát kiếp nô lệ: Những người sinh đi ra đang khiến kiếp tôi tớ, quân lính nếu như thành ý kiên trí tụng Địa Tạng Bồ Tát thì kiếp sau tiếp tục không hề sinh vô điểm hạ tiện.

Xem thêm: cách đặt hình nền cho máy tính

            =>Phát nguyện chép kinh Địa Tạng! Hướng dẫn chép kinh Địa Tạng.

            =>Câu Thần chú Địa Tạng giải nghiệp cứu vãn đau khổ cứu vãn nàn.

            =>GIẢI MÃ hiện tượng kỳ lạ mơ thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát! Chuyện gì chuẩn bị xảy đến?

3, Lợi ích kinh Phật Địa Tạng trước phút lâm chung:

Trước phút lâm cộng đồng được xem là thời tương khắc cần thiết nhất của một vong linh chuẩn bị giã kể từ cõi thế.

Khi tuy nhiên toàn bộ những thèm muốn và dục vọng của tất cả đời người tụ tập lại trở thành một năng lượng ra quyết định cho tới nhắm đến kiếp sau này. Cho nên tầm quan trọng của người thân trong gia đình trong những lúc này là cực kỳ cần thiết.

Hộ nên ở sát bên và liên tiếp tụng Kinh Địa Tạng làm thế nào để cho lọt vào lỗ tai của những người bị tiêu diệt. Như vậy tiếp tục làm cho những quái quỷ, hung thần mới nhất tháo lui tan cút nơi khác.

            =>Tìm hiểu về Chú Diệt Định Nghiệp của Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            =>Kinh Địa Tạng hồi phía cho những người mới nhất mất mặt – Những điều nên biết!

            =>Tìm hiểu côn trùng tương quan thân thuộc Địa Tạng Vương Bồ Tát và Diêm Vương.

4, Lợi ích kinh Phật Địa Tạng so với người quá vãng:

Siêu chừng vong linh: Trong giấc mộng, tất cả chúng ta thông thường ở mơ thấy quái quỷ hoặc một người kỳ lạ dẫn đến hình hình ảnh bồn chồn hãi. Đức Phật phân tích và lý giải cơ đó là vong linh thân thuộc quyến của tao tiếp tục bị tiêu diệt ở kiếp này hoặc kiếp trước bị đọa vô ác đạo nên tìm tới tao nhằm truyền tai nhau bảo hy vộng tiếp tục vì thế tình cốt nhục tuy nhiên thám thính cơ hội giải cứu vãn cho tới chúng ta.

Kinh Địa Tạng Cầu Siêu gom siêu chừng cho tới những vong linh. Hãy tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát kể từ 3 cho tới 7 ngày thì các vong hồn cơ sẽ tiến hành giải bay.

Gặp lại người thân trong gia đình tiếp tục quá vãng: Nếu ham muốn thân thuộc quyến quá vãng mặc dù bị đọa giày vò cũng khá được siêu thoát lên cõi trời thì nên kính cẩn đảnh lễ và tụng Địa Tạng Bồ Tát vô xuyên suốt 7 ngày.

Xuyên xuyên suốt cỗ kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy dỗ cho tới tất cả chúng ta những cách thức tu luyện nhằm gửi hóa đau khổ nhức, tạo nên an nhàn thiệt sự cho tới bọn chúng sinh.

Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy dỗ biết hiếu thuận, tía thí, cúng nhường nhịn, trì giới… thì sẽ tiến hành quyền lợi chất lượng đẹp nhất.

Người này thực hành thực tế đúng thật điều Phật dạy dỗ vô kinh Địa Tạng sẽ tiến hành nhiều quyền lợi như chư Thiên gia hộ, phát triển phước báu, tài giỏi sản phong lưu, không biến thành bị bệnh, không biến thành trộm cắp, được quý khách kính trọng, gieo nhân trở thành tựu Bồ Đề… và ở đầu cuối trở thành tựu trái ngược vị Phật.

Hiếu thảo với phụ thân u là vấn đề tuy nhiên người con cái nào thì cũng nên học tập và tương khắc ghi.

bai kinh dia tang vuong bo tat bon nguyen 7

Như vậy, những điều căn phiên bản vô kinh Bồ Tát Địa Tạng bổn nguyện, nếu như tất cả chúng ta học tập, hiểu và thực hành thực tế đúng thật điều Phật dạy dỗ tiếp tục đạt được công đức, phước báu thù địch thắng.

Con đàng giải bay là tuyến đường loại trừ toàn bộ đau khổ nhức, tử sinh, mang đến an nhàn cho tới bọn chúng sinh.

Đó cũng chính là bổn nguyện của Đức Địa Tạng.

Mong rằng những ai đó đã đem duyên với Phật Pháp tiếp tục quyết tâm hành trì vững vàng bước bên trên tuyến đường giác ngộ cho tới ngày trở thành tựu đạo trái ngược giải bay trải qua việc tụng kinh Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            => 03 mẩu truyện về sự việc linh ứng Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc nhất 2023.

            => 28 Công đức tụng kinh Địa Tạng – Hướng dẫn cơ hội tụng kinh Địa Tạng tận nhà.

VI, Cách hiểu kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện bên trên gia:

Ngoài việc nghe hiểu Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát bên trên miếu, quý Phật tử cũng rất có thể thờ tụng và hiểu điều kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát giờ đồng hồ Việt tận nhà.

Đặc biệt trong những ngày nghỉ lễ rộng lớn như Lễ Vu Lan báo hiếu, tụng kinh Địa Tạng bổn nguyện nhằm hồi phía và thực hiện tròn trặn hiếu nghĩa với đức sinh trở thành.

Vào thời gian mon 7 âm lịch, việc hiểu kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn nguyện sẽ giúp đỡ những vong linh vô cõi u linh và những vong linh ko điểm nương tựa nhanh gọn lẹ được giải bay.

            =>Phát nguyện chép kinh Địa Tạng! Hướng dẫn chép kinh Địa Tạng.

            =>Hướng dẫn cơ hội chép hồng danh Địa Tạng Vương Bồ Tát.

            =>06 Cách thức cúng nhường nhịn Địa Tạng Bồ Tát và quyền lợi đi kèm theo.

Thỉnh kinh Địa Tạng ở đâu?

Quý Phật tử rất có thể thám thính mua sắm Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện đầy đủ cỗ bên trên những Chùa, Nhà sách bụt tử… Hoặc rất có thể vận tải kinh về.

Bài Kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát bổn nguyện pdf: bên trên đây

Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện tệp tin word cũng khá được nhiều người chép lại – Kinh nam giới tế bào Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Hoặc rất có thể nghe kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện mp3. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thích Trí Tịnh lúc này cực kỳ được rất nhiều người nghe.

XEM THÊM NHỮNG MẪU TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐẸP NHẤT.

            => Tìm hiểu bài xích văn khấn Địa Tạng Vương Bồ Tát chuẩn chỉnh nhất.

            => Địa Tạng Vương Bồ Tát và Đường Tam Tạng liệu có phải là một? Cách phân biệt những Ngài.

            => Những điều nên biết về ngày vía Địa Tạng Vương Bồ Tát 30/7 (AL).

            => TOP 125+ Hình hình ảnh Địa Tạng Vương Bồ Tát CHẤT LƯỢNG CAO – đẹp tuyệt vời nhất 2023.

            => Câu chuyện chi phí thân thuộc Địa Tạng Vương Bồ tát cứu vãn u ngoài Địa Ngục tăm tối.

            => Top 13+ hình vẽ Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp nhất 2023.

            => TOP 35+ Hình hình ảnh miếu thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp nhất 2023.

Xem thêm: hình nền máy tính bảng

Đăng nhập