cửa hàng tiện lợi saet byul lồng tiếng

Backstreet Rookie (Vietnamese Ver.) Episode 1

TV-PG

2020

South KoreaRomanceUrbanYouthVietnamese

Xem thêm: điên thì có sao tập 1 thuyết minh

icon_简介展开箭头

Actor

Myung-woo Lee

Kim You Jung,Kim Yoo-Jung,Kim YooJung,Kim Yoo Jung

Angel Face,Han Sun-Hwa,Han SunHwa,Han Sun Hwa

Sang-woo Do