Uncategorized

PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN

Tại FPT Schools, các hoạt động phát triển cá nhân luôn được đầu tư đặc biệt với mong muốn mỗi học sinh sẽ là những

XEM THÊM

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Tại FPT Schools, võ Vovinam là môn học thể chất thay thế cho Thể dục. Học sinh tại FPT Schools được học Vovinam ngay từ

XEM THÊM

FPT ART & MUSIC

Tại FPT Schools, chương trình Âm nhạc và Mỹ thuật được thiết kế theo giáo trình riêng. Chương trình Mỹ thuật sáng tạo được thiết

XEM THÊM

FPT ICT

Tiếp xúc với CNTT và khoa học máy tính sớm sẽ giúp học sinh hình thành các kỹ năng quan trọng và tư duy về

XEM THÊM

FPT STEM

STEM là phương pháp tích hợp liên môn Science (Khoa học) – Technology (Công nghệ) – Engineering (Kỹ thuật) – Math (Toán học). Phương pháp

XEM THÊM

FPT ENGLISH

FPT ENGLISH = ESL + AE ESL: English for a second Language (Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2) AE: Applied English (Tiếng Anh thực

XEM THÊM

Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo trường là cơ quan quản lý cao nhất, chịu trách nhiệm về các hoạt động của Trường. Ban lãnh đạo trường có

XEM THÊM