CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Giáo dục thể chất

Vovinam – môn võ của người Việt Nam, được chọn là môn thể chất bắt buộc trên toàn bộ Hệ thống giáo dục của FPT

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình kỹ năng sống

Chương trình kỹ năng sống của FPT Schools được thực hiện trên quan điểm: “Mỗi học sinh cần hoàn thiện bản thân, trở thành người có

Phương pháp giáo dục STEM

Phương pháp giáo dục STEM

Tổ chức giáo dục FPT luôn đi đầu trong việc áp dụng các phương pháp giáo dục hiện đại nhất trong quá trình giảng dạy.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Mô hình đào tạo căn bản

Mô hình đào tạo toàn diện “1 + 3”  “1”: LÀ chương trình trang bị đầy đủ kiến thức văn hoá theo chuẩn của Bộ Giáo