bây giờ là mấy giờ rồi

Thứ phụ thân, ngày 29/8/2023

Bạn đang xem: bây giờ là mấy giờ rồi

 • Ngày Kỷ Mùi mon Canh Thân năm Quý Mão

 • Tức ngày 14 mon 7 năm 2023 (Âm lịch) - ngọc lối hoàng đạo

 • Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

 • Xuất hành phía Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ sáu, ngày 1/9/2023

 • Ngày Nhâm Tuất mon Canh Thân năm Quý Mão

 • Tức ngày 17 mon 7 năm 2023 (Âm lịch) - tư mệnh hoàng đạo

 • Dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

 • Xuất hành phía chủ yếu Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Tây đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Chủ nhật, ngày 3/9/2023

 • Ngày Giáp Tý mon Canh Thân năm Quý Mão

 • Tức ngày 19 mon 7 năm 2023 (Âm lịch) - thanh long hoàng đạo

 • (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ nhì, ngày 4/9/2023

 • Ngày Ất Sửu mon Canh Thân năm Quý Mão

 • Tức ngày trăng tròn mon 7 năm 2023 (Âm lịch) - minh lối hoàng đạo

 • Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

 • Xuất hành phía Tây Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ năm, ngày 7/9/2023

 • Ngày Mậu Thìn mon Canh Thân năm Quý Mão

 • Tức ngày 23 mon 7 năm 2023 (Âm lịch) - kim quỹ hoàng đạo

 • Dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

 • Xuất hành phía Đông Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ sáu, ngày 8/9/2023

 • Ngày Kỷ Tỵ mon Canh Thân năm Quý Mão

 • Tức ngày 24 mon 7 năm 2023 (Âm lịch) - kim lối hoàng đạo

 • Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

 • Xuất hành phía Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Chủ nhật, ngày 10/9/2023

 • Ngày Tân Mùi mon Canh Thân năm Quý Mão

 • Tức ngày 26 mon 7 năm 2023 (Âm lịch) - ngọc lối hoàng đạo

 • Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

 • Xuất hành phía Tây Nam đón Hỷ Thần - Tây Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ tư, ngày 13/9/2023

 • Ngày Giáp Tuất mon Canh Thân năm Quý Mão

 • Tức ngày 29 mon 7 năm 2023 (Âm lịch) - tư mệnh hoàng đạo

 • Dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

  Xem thêm: hình nền cỏ 4 la may mắn avatar đẹp

 • Xuất hành phía Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ sáu, ngày 15/9/2023

 • Ngày Bính Tý mon Tân Dậu năm Quý Mão

 • Tức ngày 1 mon 8 năm 2023 (Âm lịch) - tư mệnh hoàng đạo

 • (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía Tây Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Đông đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Chủ nhật, ngày 17/9/2023

 • Ngày Mậu Dần mon Tân Dậu năm Quý Mão

 • Tức ngày 3 mon 8 năm 2023 (Âm lịch) - thanh long hoàng đạo

 • (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

 • Xuất hành phía Đông Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ nhì, ngày 18/9/2023

 • Ngày Kỷ Mão mon Tân Dậu năm Quý Mão

 • Tức ngày 4 mon 8 năm 2023 (Âm lịch) - minh lối hoàng đạo

 • (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ năm, ngày 21/9/2023

 • Ngày Nhâm Ngọ mon Tân Dậu năm Quý Mão

 • Tức ngày 7 mon 8 năm 2023 (Âm lịch) - kim quỹ hoàng đạo

 • (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía chủ yếu Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Tây đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ sáu, ngày 22/9/2023

 • Ngày Quý Mùi mon Tân Dậu năm Quý Mão

 • Tức ngày 8 mon 8 năm 2023 (Âm lịch) - kim lối hoàng đạo

 • Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

 • Xuất hành phía Đông Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Tây đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Chủ nhật, ngày 24/9/2023

 • Ngày Ất Dậu mon Tân Dậu năm Quý Mão

 • Tức ngày 10 mon 8 năm 2023 (Âm lịch) - ngọc lối hoàng đạo

 • (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía Tây Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Thứ tư, ngày 27/9/2023

 • Ngày Mậu Tý mon Tân Dậu năm Quý Mão

 • Tức ngày 13 mon 8 năm 2023 (Âm lịch) - tư mệnh hoàng đạo

 • (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía Đông Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể thời buổi này &nbsp

Xem thêm: one piece hình nền máy tính