báo thời tiết hôm nay

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Hà Nội

Bạn đang xem: báo thời tiết hôm nay

Thời tiết hiện nay tại

Cập nhật: 16h 31/08/2023

  • Thời tiết

    : Ít mây, trời nắng

  • Hướng gió

    : Gió phía đông bắc - tốc độ: 3 m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Thứ sáu 01/09/2023

36°C

26°C

48%

 14°%

4m/s

Ít mây, ngày nắng nóng nóng

Thứ bảy 02/09/2023

36°C

26°C

 45°%

4m/s

Ít mây, trời nắng nóng nóng

Chủ nhật 03/09/2023

35°C

25°C

 16°%

3m/s

Ít mây, ko mưa

Thứ nhì 04/09/2023

35°C

26°C

 57°%

Ít mây, trời nắng nóng nóng

Thứ tía 05/09/2023

Xem thêm: ngày mai thứ mấy

35°C

26°C

 67°%

Ít mây, trời nắng nóng nóng

Thứ tư 06/09/2023

35°C

26°C

 82°%

Ít mây, trời nắng nóng nóng

Thứ năm 07/09/2023

35°C

26°C

 86°%

Ít mây, trời nắng nóng nóng

Thứ sáu 08/09/2023

34°C

27°C

 90°%

Có mây, ko mưa

Thứ bảy 09/09/2023

34°C

27°C

 92°%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 10/09/2023

34°C

27°C

 92°%

Có mây, ko mưa

Xem thêm: thành phần chính của quặng bôxit

Biểu loại sức nóng phỏng 10 ngày qua