• Tất Cả
  • Thực Đơn Ếch Cốm
  • Gương Mặt Ếch Cốm
Thực Đơn Ếch Cốm

THỰC ĐƠN HỌC SINH THÁNG 04/2021

Thực đơn tháng 03 năm 2021 dành cho học sinh bán trú tại Trường Tiểu học và THCS FPT Đà …

Gương Mặt Ếch Cốm

LỄ TÔN VINH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ Quyết định về việc khen thưởng cho học sinh và tập thể khối Tiểu học và Trung học cơ sở đạt thành tích tốt trong học kì I năm học 2020-2021, FPT Schools đã tiến hành tổ chức Lễ Tôn vinh các bạn Ếch Cốm cũng như các tập thể có thành tích cao, hoạt động tốt trong phong trào và học tập.

Thực Đơn Ếch Cốm

THỰC ĐƠN HỌC SINH THÁNG 03 NĂM 2021

Thực đơn tháng 03 năm 2021 dành cho học sinh bán trú tại Trường Tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng.

Thực Đơn Ếch Cốm

THỰC ĐƠN HỌC SINH THÁNG 02 NĂM 2021

Thực đơn tháng 02 năm 2021 dành cho học sinh bán trú tại Trường Tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng.

Thực Đơn Ếch Cốm

THỰC ĐƠN HỌC SINH THÁNG 01 NĂM 2021

Thực đơn tháng 01 năm 2021 dành cho học sinh bán trú tại Trường Tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng.