10 / 10 bằng mấy

Câu hỏi

nguyen vô hieu

Bạn đang xem: 10 / 10 bằng mấy

I lúc lắc my love on you

22 mon 2 2018 khi 19:20

10+10-10*10:10 vì thế mấy

Xem chi tiết

💖꧁༺ɦắ☪☠Áℳ༻꧂💖

18 mon 1 2022 khi 11:06

nếu 10 = 5

5 vì thế 10

thì

10 = bao nhiêu + mấy

và 5 = bao nhiêu + mấy

và 4 =5 thì

5 = bao nhiêu + bao nhiêu + bao nhiêu + mấy 

Xem chi tiết

• [ K O Z I ] •

12 mon 10 2020 khi 21:59

a) 3/10 vì thế bao nhiêu phần 7/10 ?
b) 6/100 vì thế bao nhiêu phần 8/100 ?

Xem chi tiết

ochobot

18 mon 1 2020 khi 19:19

Nếu A= 10 + 10^1 + 10^2 + ... + 10^1000 . Hỏi A vì thế bao nhiêu ?

Xem thêm: hình nền máy tính bầu trời

Xem chi tiết

Kamen rider Hyper

19 mon 8 2017 khi 15:03

heoconBTS

800  :8 nhân 10 nằm trong 10 trừ 10 nhân 2 vì thế bao nhiêu ???????????

Xem chi tiết

Nguyễn Phúc Thắng

16 mon 6 2017 khi 15:18

10 cùng theo với 10 tiếp tục vì thế mấy

87 nhân 25 nằm trong 18 tiếp tục vì thế mấy

Mình van lơn chúng ta hãy vấn đáp giùm mình

Xem chi tiết

Ngô gia huy

2/10×x+3/10×x=2,5 x vì thế bao nhiêu vậy 

Xem chi tiết

tram huynh anh

20+20+30+30+10+10+1+1 vì thế bao nhiêu ?

Xem chi tiết

Xem thêm: hình nền máy tính anime 4k