#1 Vẽ tranh Vì môi trường tương lai đẹp, ý nghĩa mới nhất 2023 [Mới nhất]


Bạn đang xem: Vẽ tranh Vì môi trường tương lai tươi đẹp ý nghĩa mới nhất 2023 TRONG thptvinhthang.edu.vn

Tháng 2/2023, Cuộc thi thiếu nhi toàn quốc vẽ tranh vì môi trường tương lai lần thứ IV - năm 2023 do Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phát động. Là sân chơi bổ ích, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các nhà trường, các bậc phụ huynh và các em thiếu nhi trên cả nước.

Bạn đang xem: #1 Vẽ tranh Vì môi trường tương lai đẹp, ý nghĩa mới nhất 2023 [Mới nhất]

1. Môi trường nghĩa là gì?

Môi trường được hiểu là tổng hợp các yếu tố vật chất tự nhiên như vật lý, hóa học, sinh học tồn tại ngoài ý muốn chủ quan của con người và các yếu tố nhân tạo bao gồm tổng thể các mối quan hệ giữa con người với con người. có mối quan hệ mật thiết với nhau, có tác động trở lại sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật. Môi trường là nơi kết nối các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất do con người tạo ra. Mối quan hệ này được coi là mối quan hệ mật thiết bao trùm và tác động đến sự tồn tại và phát triển của tự nhiên và con người.

Môi trường còn được hiểu là tổng hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội xung quanh bên ngoài của một hệ thống hay một cá thể, sự vật. Chúng ảnh hưởng, quyết định xu hướng và sự tồn tại của nó. Hay môi trường là tập hợp tất cả các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người, có tác động đến con người và chi phối các hoạt động sống của con người như: không khí, nước, độ ẩm, sinh vật sống, các tổ chức xã hội của con người.

Bạn đang xem bài viết mới nhất: Vẽ tranh vì môi trường tương lai tươi đẹp ý nghĩa 2023

Tuy nhiên, theo nghĩa đúng nhất, môi trường bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người và có tác động đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật. . (Khoản 1 Mục 3 Luật Bảo vệ Môi trường 2020)

Thành phần của môi trường bao gồm tất cả những sự vật và sự kiện xung quanh tồn tại. Hệ sinh thái tự nhiên: không khí, ánh sáng, âm thanh, nước, núi, đất, đá, cát, sông, hồ… Môi trường còn bao gồm các yếu tố thể hiện sự sống hữu hình: khu dân cư, khu sản xuất, khu công nghiệp, khu bảo tồn, v.v. Tất cả các loại cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan, hệ thống sinh học là một phần của môi trường. Một cách nhìn tổng quan về môi trường, dù toàn diện đến đâu, đều bắt nguồn từ hai yếu tố chính: yếu tố tự nhiên và yếu tố nhân tạo. Không có môi trường thì không có sự sống.

Vai trò của môi trường được thể hiện ở một số khía cạnh cụ thể:

Môi trường cung cấp môi trường sống thích hợp cho con người và động vật, sinh vật.

Môi trường là tài nguyên thiên nhiên đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của mỗi cá nhân.

Môi trường là nơi diễn ra vòng đời của các sinh vật. Nó có chức năng lưu trữ, cân bằng và phân hủy các chất do con người tạo ra.

Môi trường có những thành phần chịu tác động trực tiếp của con người. Trong môi trường tự nhiên tạo ra các khoáng chất quan trọng. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân lập nghiệp, sinh sống, làm việc, chăn nuôi, sản xuất.

Môi trường xã hội là một cách lưu trữ thông tin của con người. Mọi hoạt động của con người đều gắn liền với cộng đồng và xã hội. Môi trường tự nhiên là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá mang đến cho chúng ta sự đa dạng hơn trong các hoạt động sản xuất và đời sống hàng ngày.

2. Quy định về bảo vệ môi trường

Các nguyên tắc bảo vệ môi trường được nêu chi tiết: (Mục 4 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020)

Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình và cá nhân.

Bảo vệ môi trường là điều kiện, nền tảng và nhân tố trung tâm để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Hoạt động bảo vệ môi trường phải gắn với phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và được xem xét, đánh giá trong quá trình triển khai các hoạt động phát triển.

Bảo vệ môi trường hài hòa với an sinh xã hội, quyền trẻ em, bình đẳng giới, bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của mọi người.

- Hoạt động bảo vệ môi trường phải được thực hiện thường xuyên, công khai, minh bạch; Ưu tiên dự báo, phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường, quản lý rủi ro môi trường, giảm phát sinh và chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải để khai thác giá trị tài nguyên. nguồn thải.

- Bảo vệ môi trường phải phù hợp với quy luật, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, văn hóa, lịch sử, cơ chế thị trường, trình độ phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường; gây ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường thì phải bồi thường, bồi thường thiệt hại, khắc phục, xử lý và chịu các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Hoạt động bảo vệ môi trường không được làm phương hại đến chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc gắn với bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu.

Không chỉ vậy, chính sách bảo vệ môi trường còn được nhà nước quy định cụ thể: (Mục 5 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020):

- Tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tham gia thực hiện, rà soát, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường.

– Tuyên truyền, giáo dục và phối hợp với các giải pháp hành chính, kinh tế và các giải pháp khác nhằm tăng cường chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường.

– Quan tâm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường các di sản thiên nhiên; khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường.

Ưu tiên xử lý ô nhiễm môi trường, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, chú trọng bảo vệ môi trường khu dân cư.

– Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường; bố trí chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trong ngân sách nhà nước với tỷ lệ ngày càng tăng theo khả năng của ngân sách nhà nước và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường; ưu tiên nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ bảo vệ môi trường quan trọng.

- Bảo đảm lợi ích của tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường; ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường; Quảng bá các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường.

- Tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm, tái chế, xử lý chất thải; ưu tiên chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, kỹ thuật tốt nhất hiện có; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về bảo vệ môi trường.

– Tôn vinh, biểu dương cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: lời cảm on cô giáo chủ nhiệm

– Mở rộng và tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế, thực hiện các nghĩa vụ quốc tế về bảo vệ môi trường.

– Sàng lọc các dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường; áp dụng các biện pháp quản lý môi trường phù hợp theo từng giai đoạn của chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án đầu tư.

– Lồng ghép và đẩy mạnh mô phỏng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Quy định về các hành vi bị cấm trong bảo vệ môi trường: (Mục 6 Luật Bảo vệ môi trường 2020):

Vận chuyển, chôn lấp, đổ, đổ, chôn lấp, tiêu hủy, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình, quy chuẩn kỹ thuật của pháp luật về bảo vệ môi trường.

– Xả nước thải, xả khí thải chưa qua xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trên địa bàn.

Phát tán, thải ra môi trường các chất độc hại, vi rút độc hại có thể truyền sang người, động vật, vi sinh vật chưa được kiểm định, xác động vật chết do dịch bệnh và các chất độc hại khác đối với con người. với sức khỏe con người, sinh vật và thiên nhiên.

- Gây tiếng ồn, độ rung vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép; thải khói, bụi và khí độc vào không khí.

- Triển khai dự án đầu tư hoặc đổ thải khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

– Nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, quá cảnh phế liệu từ nước ngoài bằng mọi hình thức.

Nhập khẩu trái phép phương tiện, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng để phá dỡ, tái chế.

Không thực hiện các dự án, giải pháp, hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Che giấu, làm ô nhiễm môi trường, cản trở, làm sai lệch, cả tin, lừa dối trong hoạt động bảo vệ môi trường dẫn đến hậu quả xấu đối với môi trường.

- Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây hại cho sức khỏe con người, sinh vật và thiên nhiên; sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng có chứa các yếu tố độc hại vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

- Sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tiêu thụ chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của điều ước quốc tế về chất làm suy giảm tầng ô-dôn đã được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn. Nam là thành viên.

- Phá hoại hoặc xâm phạm trái phép di sản thiên nhiên.

Việc phá hoại, xâm phạm công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Vẽ cho môi trường tương lai tươi đẹp với ý nghĩa mới nhất

hinh anh bao ve con gai trong cuon trai

Tranh vòng quanh thế giới 3

tranh bảo vệ môi trường 4

5

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề vẽ tranh cổ động vì môi trường tương lai tươi đẹp, ý nghĩa mới nhất năm 2023 mà Luật Minh Khuê cung cấp cho quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm các bài viết về chủ đề bảo vệ môi trường, sự cần thiết phải bảo vệ môi trường của Luật Minh Khuê. Mọi vướng mắc bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số Gọi 1900.6162 hoặc gửi email đến: Tư vấn pháp luật qua email: [email protected] để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất từ ​​Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất vui khi nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng. Lời chúc tốt nhất./.

Nguồn: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Tổng hợp

Bạn xem bài Vẽ tranh Vì môi trường tương lai tươi đẹp ý nghĩa mới nhất 2023 có khắc phục được lỗi bạn phát hiện không?, nếu chưa hãy comment thêm về bài Vẽ Tranh Vì Môi Trường Tương Lai Tươi Đẹp ý nghĩa mới nhất 2023 ở bên dưới để Trường TH Vĩnh Thắng thay đổi và hoàn thiện nội dung tốt hơn cho bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã ghé thăm website trường THPT Vĩnh Thắng: thptvinhthang.edu.vn

Nhớ dẫn nguồn bài viết này: Vẽ tranh Vì môi trường tương lai tươi đẹp ý nghĩa mới nhất 2023 từ website thptvinhthang.edu.vn

Thể loại: Văn học

Xem thêm: hình nền màu hồng cute cho máy tính