#1 Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn gồm nội dung chính nào? [Mới nhất]


Bạn đang xem: Nội dung chính của kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn là gì? TRONG thptvinhthang.edu.vn

Nội dung chính của kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn là gì? Đây là một trong những câu hỏi thường gặp nhất. Chúng tôi sẽ trả lời như sau:

Bạn đang xem: #1 Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn gồm nội dung chính nào? [Mới nhất]

1. Hội đồng chuyên gia là gì?

Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong bộ máy của nhà trường. Các tổ chuyên môn có mối quan hệ phối hợp với nhau và phối hợp các bộ phận, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình và các nhiệm vụ khác trong chiến lược phát triển nhà trường, chương trình và hoạt động giáo dục. Giáo dục và các hoạt động khác vì mục tiêu giáo dục giúp nhà trường thực hiện mục tiêu.

Nhóm chuyên môn trường tiểu học được quy định rõ tại Điều 14 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT. Như sau:

Bạn đang xem bài viết: Nội dung chính của giáo án dạy học nhóm chuyên gia là gì?

Tổ chuyên trách bao gồm giáo viên theo khối lớp hoặc bộ môn, nhân viên thư viện, thiết bị giáo dục, công nghệ thông tin, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật và tư vấn học đường. Mỗi đội có ít nhất 3 thành viên; Tổ chuyên trách có Tổ trưởng, nếu có từ 7 thành viên trở lên thì có Tổ phó.

– Tổ chuyên môn họp ít nhất 2 tuần 1 lần để triển khai nhiệm vụ của tổ chuyên môn với ý thức xây dựng môi trường thân thiện, tích cực, tự học nâng cao trình độ và phát triển năng lực chuyên môn.

Tổ chuyên môn của trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có cấp học rất đặc thù, căn cứ Điều 14 Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT – BGDĐT, tổ chức chuyên môn được quy định cụ thể như sau:

Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên thư viện, thiết bị giáo dục và cố vấn học sinh của trường được tổ chức thành các tổ chuyên trách. Tổ chuyên trách có Tổ trưởng, nếu có từ 7 tổ trở lên có Tổ phó. Tổ trưởng, Tổ phó tổ chuyên môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm và chịu sự quản lý, hướng dẫn của Hiệu trưởng.

– Tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn ít nhất 2 tuần 1 lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc khi có yêu cầu của hiệu trưởng. Tổ chuyên môn hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên để phát triển năng lực chuyên môn.

Tổ chuyên môn có chức năng giúp hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn liên quan đến dạy và học, cùng với việc quản lý trực tiếp giáo viên trong tổ theo quy định. Nói cách khác, tổ chuyên môn là đầu mối để Hiệu trưởng quản lý nhiều mặt trong nhà trường nhưng chủ yếu vẫn là hoạt động chuyên môn - hoạt động dạy học trong nhà trường.

2. Nội dung chính của kế hoạch dạy học của nhóm chuyên gia là gì?

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn bao gồm các nội dung sau:

– Đặc điểm tình hình giáo viên, số lượng học sinh, phòng học bộ môn

– Kế hoạch dạy học gồm phân phối chương trình, ôn tập định kỳ

- Nội dung khác

Trong đó, việc chia sẻ kế hoạch giảng dạy, bao gồm phổ biến chương trình và rà soát định kỳ là quan trọng nhất.

giáo viên có vai trò quan trọng trong công tác soạn giáo án, dạy học bộ môn, theo đó giáo viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến ​​xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn; Giáo viên là người trực tiếp triển khai kế hoạch của nhóm sau khi đã được BGH phê duyệt.

3. Xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục.

Kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục

Kế hoạch dạy học là văn bản thiết kế cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ dạy học một môn học, một bài học, bao gồm các nội dung như xác định mục tiêu dạy học, dự kiến ​​nguồn học liệu..., kết quả hoạt động dạy và học.

Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể việc tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục trong năm, tháng, học kỳ hoặc hoạt động giáo dục theo chủ đề cụ thể. Có thể

– Nội dung kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục bao gồm: Xác định mục tiêu giáo dục, nội dung/hoạt động/nguồn lực giáo dục; thời gian thực hiện; Dự kiến ​​kết quả cần đạt và kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục

Xem thêm: cách viết bài văn nghị luận

các bước xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

Bước 1: Nghiên cứu tài liệu, chương trình, sách giáo khoa hiện hành và các điều kiện để lập kế hoạch.

Đối với việc xây dựng kế hoạch dạy học cần nghiên cứu nhiệm vụ trọng tâm năm học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT; khung thời gian trong năm học; chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng và chương trình môn học; nội dung dạy học có thể tích hợp vào các môn học, bài học, khả năng dạy học của các đối tượng học sinh khác nhau có khác nhau; có cơ sở vật chất trường học hiện có; điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương

Đối với việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục cần nghiên cứu xác định nhiệm vụ trọng tâm năm học; khung thời gian trong năm học; nhiệm vụ tổ chức các hoạt động giáo dục từng tháng, từng học kỳ và cả năm học ở các khối lớp, đặc điểm nhận thức của học sinh và cơ sở vật chất hiện có của nhà trường.

Bước 2: Xác định những đặc điểm chung, năng lực và năng lực riêng cần hình thành và phát triển ở học sinh qua từng nội dung học tập và giáo dục.

Mỗi môn học, mỗi hoạt động giáo dục đều có thể góp phần hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh nên khi xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục cần xác định rõ phẩm chất, năng lực của học sinh để thực hiện. Các phẩm chất, năng lực phải được coi trọng và phát triển qua từng bài, từng bài, từng chương, toàn bộ môn học, qua các hoạt động giáo dục trong từng phần, từng tháng, từng học kỳ và từng năm học.

Bước 3: Xác định hoạt động học tập và tự giáo dục của học sinh

Phẩm chất và năng lực của học sinh được hình thành và phát triển trong hoạt động và hoạt động của chính các em. Đối với học sinh, các đặc điểm năng lực được hình thành thông qua việc lĩnh hội tri thức, vận dụng tri thức, kĩ năng vào các tình huống thực tiễn với các mức độ khác nhau.

Bước 4: Xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh

- Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông hiện hành, sắp xếp lại nội dung dạy học và hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành phẩm chất, năng lực của học sinh.

- Tổ chức cho giáo viên lập kế hoạch, dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Bước 5: Thực hiện kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục đã xây dựng theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Sau khi có kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh, các trường có thể dạy thí điểm một chương, một môn học. chủ đề nào đó.

Bước 6: Tổ chức đánh giá hoạt động học tập và giáo dục của học sinh theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Đánh giá kết quả học tập, giáo dục học sinh định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực nhằm xác định mức độ phát triển của học sinh trong từng thời kỳ, đồng thời góp phần định hướng, điều chỉnh phương pháp.

Trên đây là toàn bộ nội dung chúng tôi muốn trao đổi và cung cấp cho những ai có liên quan đến kế hoạch dạy học của tổ chuyên gia. Hi vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp đã hữu ích với mọi người. Nếu còn thắc mắc hay vấn đề khác liên quan, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006162 để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Tổng hợp

Bạn xem bài Nội dung chính của kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn là gì? Bạn đã khắc phục vấn đề phát hiện chưa?, nếu chưa hãy góp ý thêm về nội dung chính trong kế hoạch dạy học của nhóm chuyên gia? bên dưới để Trường THPT Vĩnh Thắng thay đổi và hoàn thiện nội dung cho tốt hơn nhé! Cảm ơn quý vị đã ghé thăm website trường THPT Vĩnh Thắng: thptvinhthang.edu.vn

Nhớ dẫn nguồn bài viết này: Nội dung chính của kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn là gì? từ website thptvinhthang.edu.vn

Thể loại: Văn học

Xem thêm: tinder gold giá rẻ