#1 Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án niên học 2022 [Mới nhất]


Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án niên học 2022 tại thptvinhthang.edu.vn

Dưới đây là một số Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án lựa chọn lọc do Luật Minh Khuê biên tập. Kính mời quý độc giả tham khảo để có thể chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.

Bạn đang xem: #1 Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án niên học 2022 [Mới nhất]

Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 – Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án niên học 2022

Câu 1: (1 điểm) Rút gọn phân số 4/12 ta được phân số:

A. 2/3

B. 1/3

C. 8/24

Câu 2: (1 điểm) 2m2 9dm2 = ….m2. Số điền vào chỗ chấm là:

A. 29

B. 290

C. 209

D. 2009

Câu 3: (1 điểm) Có 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh so với tổng số viên bi là:

A. 3/10B. 7/10C. 3/7D. 7/3

Câu 4: (1 điểm) Một hình thoi có độ dài những đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2

B. 240 m2

C. 12m2

D. 24dm2

Câu 5: (1 điểm) những phân số được sắp xếp theo trình tự từ lớn tới bé là:

A.2/3, 5/6, 4/2B. 5/6, 2/3, 4/2C.4/2, 5/6, 2/3D.2/3, 4/2, 5/6

Câu 6: (1 điểm) Trên bản đồ tỷ lệ 1 : 200, chiều rộng phòng học của lớp em đo được 3cm. Chiều rộng thật của phòng học đó là mấy mét?

A. 9m

B. 6m

C. 8m

D. 4m

Câu 7: (1 điểm) Hiệu hai số 135, Số lớn gấp đôi số bé. Số bé là:

A. 45

B. 27

C. 13

D. 15

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính (1 điểm)

a) 3 + 5/6 x 2/3

b. 10000 – 2575 : 25

Bài 2: Tổng số tuổi của hai mẹ con 56 tuổi. Tính tuổi mẹ và tuổi con, biết rằng tuổi con bằng 2/5 tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài 3: Tính diện tấm bìa có kích thước như hình vẽ dưới đây: (1 điểm)

 

Đáp án Đề thi toán lớp 4 học kỳ 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM :

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1:

B.

1 điểm

Câu 2 :

C.

1 điểm

Câu 3:

A

1 điểm

Câu 4:

C

1 điểm

Câu 5:

C

1 điểm

Câu 6:

B

1 điểm

Câu 7.

A.

1 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính (1 điểm)

a)  3 + 5/6 x 2/3 = 3 + 10/18 = 1681972746 303 gif= 64/18

b. 10000 – 2575 : 25 = 10000 – 103 = 9897

Bài 2: Tổng số tuổi của hai mẹ con 56 tuổi. Tính tuổi mẹ và tuổi con, biết rằng tuổi con bằng  tuổi mẹ. (1 điểm)

Vẽ sơ đồ tuổi con 2 phần, tuổi mẹ 5 phần, tổng tuổi mẹ và con là 56

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi con là:

56 : 7 x 2 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi mẹ là:

56 – 16 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Hoặc có thể giải theo cách khác như sau:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi mẹ là : 56 : 7 x 5 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi con là: 56 – 40 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Bài 3: Tính diện tấm bìa có kích thước như hình vẽ dưới đây: (1 điểm)

 

Bài giảide thi toan lop 4 cuoi hoc ki 2 nam 2021 c

Chiều rộng hình chữ nhật là:

24 – 16 = 8 (cm) 0,25 điểm

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 8 = 192 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích hình vuông là:

16 x 16 = 256 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích tấm bìa là:

192 + 256 = 448 (cm2) 0,25 điểm

Đáp số: 448 (cm2)

 

Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm. (6 điểm):

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho những thắc mắc trắc nghiệm sau:

Câu 1. (0,5 điểm): Trong những số 32743; 41561; 54567, 34582 số chia hết cho 3 là:

A. 32743

B. 41561

C. 34582

D. 54567

Câu 2. (0,5 điểm): Phân số có trị giá bé hơn 1 là:

A.1681972747 609 gif

B. 1681972748 225 gif

C. 1681864773 679 gif

D.1681972750 798 gif

Câu 3. (0,5 điểm): Phân số  1681972750 497 gifrút gọn được phân số:

A. 1681972751 425 gif

B. 1681972752 170 gif

C. 1681972753 476 gif

D. 1681972754 654 gif

Câu 4. (0,5 điểm). Tính: 1681972755 112 gif

A.1681864753 20 gif

B. 2

C. 1

D. 1681972757 888 gifCâu 5. (0,5 điểm): Kết quả của phép cộng 1681972757 31 gif là:

A. 1681972758 916 gif

B. 1681972759 891 gif

C. 1681972760 548 gif

D. 1681972760 593 gif

Câu 6. (0,5 điểm): 1681972754 654 gifthế kỉ = … năm.

A. 50

B. 20

C. 25

D. 200

Câu 7. (0,5 điểm Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 15m² = ….…….cm² là:

A. 150

B. 150 000

C. 15 000

D. 1500

Câu 8. (0,5 điểm): trị giá của biểu thức 1681972761 703 giflà:

A. 1681972762 508 gifB. 1681972760 593 gif

C. 1681864765 904 gifD. 1681972763 974 gif

Câu 9. (0,5 điểm): Tổng số tuổi của bố Lan và Lan là 46 tuổi. Lan kém bố 28 tuổi. Tính tuổi của bố An ngày nay?

A. 30 tuổi

B. 34 tuổi

C. 28 tuổi

D. 37 tuổi

Câu 10. (0,5 điểm): Một tấm kính hình thoi có độ dài những đường chéo là 18cm và 30cm. Tính diện tích tấm kính đó.

A. 270cm²

B. 270 cm

C. 540cm²

D. 54dm²

Câu 11. (0,5 điểm): Trong hình vẽ bên, những cặp cạnh song song với nhau là:

de thi cuoi hoc ki 2 lop 4 mon toan nam 2019 2020 de 2 b

A. AH và HC; AB và AH

B. AB và DC; AD và BC

C. AB và BC; CD và AD

D. AB và CD; AC và BD

Câu 12. (0,5 điểm): ) Lớp 4A có 28 học sinh nữ. Số học sinh nam bình 1681972765 540 gif số học sinh nữ. Số học sinh của cả lớp đó là:

A. 45

B. 28

C. 40

D. 42

II. Phần tự luận. (4 điểm)

Câu 13. (1 điểm): Tính nhanh

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

Câu 14. (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 100m, chiều rộng bằng 1681972766 495 gif

chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó ?

Câu 15. (1 điểm): Tìm y

125 × y – 12 × y – 13× y = 5208000

 

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

I. Hướng dẫn cho điểm

– Bài rà soát được thầy giáo sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế chấm theo thang điểm 10 (Mười), không cho điểm 0 (không)

– Điểm của bài rà soát nếu như là điểm thập phân thì được làm tròn. Thí dụ: 9,25 làm tròn thành 9; 9,5 làm tròn thành 10.

II. Đáp án, biểu điểm

1. Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

Đáp án

Điểm

Câu

Đáp án

Điểm

1

D

0,5

7

B

Xem thêm: thành phần chính của quặng bôxit

0,5

2

C

0,5

8

A

0,5

3

D

0,5

9

D

0,5

4

B

0,5

10

A

0,5

5

D

0,5

11

B

0,5

6

C

0,5

12

C

0,5

2. Phần tự luận (4 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 13

(1 điểm)

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

= 1367× (54 + 45 + 1)

0,5

= 1367 × 100

0,25

= 136 700

0,25

 

 

Câu 14

(2 điểm)

nếu như coi chiều rộng mảnh đất là 2 phần, thì chiều dài mảnh đất là 3 phần bằng nhau, ta có:

0,25

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

0,25

Chiều rộng mảnh đất là

(100 : 5) × 2 = 40 (m)

0,5

Chiều dài mảnh đất là

100 – 40 = 60 (m)

0,25

Mảnh đất đó có diện tích là

60 × 40 = 2400 (m2)

0,5

Đáp số: 2400 m2

0,25

Câu 15

(1 điểm)

125 × y – 12 × y – 13 × y = 5208000

 

y × (125 – 12 – 13) = 5208000

 

0,25

y × 100 = 5208000

 

0,25

y = 5208000 : 100

0,25

 

y = 52080

0,25

 

Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 – Đề số 3

PHẦN 1 (3,5 điểm). lựa chọn đáp án đúng (A, B, C, D) và ghi ra giấy

Câu 1. trị giá của chữ số 7 trong số 2 378 023 là:

A. 700

B. 7000

C. 70 000

D. 700 000

Câu 2. Phân số nào lớn hơn phân số 4/5 ?

A. 1/5

B. 3/5

C. 7/10

D. 9/10

Câu 3. Tìm x là số tự nhiên 2 / 3 < x / 6 < 1, biết: 

A. x = 5

B. x = 6

C. x = 3

D. x = 4

Câu 4. Bạn An có 15 viên bi xanh, 20 viên bi đỏ và 10 viên bi vàng. Tỉ số giữa số bi xanh và tổng số bi là:

Screenshot 2023 04 12 015450Câu 5. Quãng đường từ nhà em tới trường dài 500m. Hỏi trên bản đồ tỉ lệ 1:10000 thì quãng đường ấy dài mấy xăng ti mét?

A. 50 cm

B. 20 cm

C. 4 cm

D. 5 cm

Câu 6. Diện tích phần tô đậm trong hình vẽ bên là:

de thi hoc ki 2 mon toan lop 4 a

A. 16 cm2

B. 20 cm2

C. 22 cm2

D. 30 cm2

Câu 7. Thế kỉ thứ XX khởi đầu từ năm nào tới năm nào?

A. Từ năm 1900 tới năm 2000

B. Từ năm 1901 tới năm 2000

C. Từ năm 1901 tới năm 2001

D. Từ năm 1900 tới năm 2001

PHẦN II (6,5 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Điền dấu >;< ; = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2km245m2 ……… 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến ……… 40 yến

c) 1681864766 542 gif giờ 15 phút …….. 1 giờ

d)  1681864753 20 gif thế kỉ và 5 năm ……. 40 năm

Câu 2 (2 điểm). Tính

Screenshot 2023 04 12 015311

Câu 3 (1,5 điểm). Một cửa hàng có số đường trắng ít hơn số đường hoa mai là 240kg. Tính số đường mỗi loại, biết rằng 1681864763 283 gif

 số đường trắng bằng 1681864753 20 gif số đường hoa mai.

Câu 4 (1 điểm). Tìm x

22 x X + X x 27 + X = 25

Câu 5 (1 điểm). So sánh những phân số sau bằng cách hợp lý nhất

 

Đáp án Đề thi Toán lớp 4 học kì 2

PHẦN I (3,5 điểm). Khoanh đúng vào chữ cái đặt trước đáp án đúng của mỗi câu được 0.5 điểm

Đáp án:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

D

A

B

D

C

B

PHẦN II (6,5 điểm)

Bài 1 (1 điểm). HS điền dấu đúng mỗi phần được 0,25 điểm

Đáp án:

a) 2km245m2 > 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến > 40 yến

c) 1681864766 542 gifgiờ 15 phút = 1 giờ

d) 1681864753 20 gif thế kỉ và 5 năm < 40 năm

Bài 2 (1,5 điểm). – HS thực hiện đúng 2 phép tính đầu, mỗi phép tính được 0,5 điểm

– HS thực hiện đúng biểu thức được duy nhất 1 điểm

Screenshot 2023 04 12 015031

Bài 3 (2 điểm). Bài giải

HS vẽ sơ đồ đúng được (0,25 điểm)

Hiệu số phần bằng nhau là 5 – 3 = 2 (phần) (0,25 điểm)

Cửa hàng có số đường trắng là: 240 : 2 x 3 = 360 (kg) (0,5 điểm)

Cửa hàng có số đường hoa mai là: 360 + 240 = 600 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: đường trắng: 360 kg; trắng hoa mai: 600 kg

Ghi chú: Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tương đương

Bài 4 (1 điểm). HS làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a. 22 x X + X x 27 + X = 25

X x (22 + 27 +1) = 25

X x 50 = 25 (0,25 đ)

X = 25 : 50

X = (0,25 đ)

Screenshot 2023 04 12 014946

x + 9 = 15

x = 15 – 9

x = 6 (0,25 đ)

Bài 5 (1 điểm). HS làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a. 1681864773 679 gif và 1681972770 657 gif

Vì 1681864773 679 gif ; 1681972770 657 gif (0,25 đ)

nên  (0,25 đ)

b. 1681864766 542 gif và 1681864759 992 gif

Vì 1681864766 542 gif1681864759 992 gif (0,25 đ)

Mà  1681972754 654 gif nên 1681864766 542 gif (0,25 đ)

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền TrungDanh mục: Tổng hợp

Bạn thấy bài viết Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án niên học 2022 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án niên học 2022 bên dưới để Trường THPT Vĩnh Thắng có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptvinhthang.edu.vn của Trường THPT Vĩnh Thắng

Nhớ để nguồn bài viết này: Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án niên học 2022 của website thptvinhthang.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm: ghế đôi cinestar