#1 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22 [Mới nhất]


Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22 tại thptvinhthang.edu.vn

Dưới đây là một số Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22 do luật Minh Khuê biên tập. Kính mời quý độc giả tham khảo để có thể chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới.

Bạn đang xem: #1 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22 [Mới nhất]

1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo thông tư 22 – Đề số 1

Câu 1: (M1 – 0,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Trong những phân số sau, phân số lớn nhất là:

A.

Bạn đang xem bài: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22

B. 1681864746 69 gif

C.1681864747 733 gif

D. 1681864748 142 gif

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: trị giá của chữ số 2 trong số 82 360 945 là:

A. 2 000 B. 20 000 C. 200 000 D. 2 000 000

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 7 giờ 15 phút = ….. phút

A. 415 B. 435 C. 420 D. 405

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền vào chỗ chấm:

a. Hình bình hành có …………………… cặp cạnh song song .

b. Diện tích hình thoi bằng ………………………… diện tích hình chữ nhật .

Câu 5: (M3 – 1đ) Điền vào chỗ chấm:

a. 6 m217 cm2 = ………….. cm2

b. 9 thế kỉ = ………… năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính:

a. 3+ 1681864749 34 gif =……………………………….

b.1681864750 638 gif=……………………………….

c. 1681864751 907 gif =……………………………….

d. 1681864751 127 gif =……………………………….

Câu 7: (M3 – 0,5đ): Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. nếu như chiều dài là 15 cm thì diện tích của hình chữ nhật là: …………..

Câu 8: (M3 – 1,5đ): Một người đã bán được 280 quả cam và quýt, trong đó số cam bằng 1681864752 772 gif số quýt. Tìm số cam, số quýt đã bán?

Câu 9: (M4 – 2đ): ngày nay bà hơn cháu 60 tuổi. Sau 5 năm nữa số tuổi của cháu bằng  1681864753 20 gif số tuổi của bà. Tính tuổi của mỗi người ngày nay.

 

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo thông tư 22 – Đề số 1

Câu 1: (M1 – 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh vào B

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,5đ

a. Hình bình hành có hai cặp cạnh song song.

b. Diện tích hình thoi bằng một nửa (hay 1681712749 452 gif) diện tích hình chữ nhật .

Câu 5: (M3 – 1đ) Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,5đ

a. 6 m217 cm2 = 60017 cm2

b. 9 thế kỉ = 900 năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính đúng mỗi câu được 0,5đ

a. 1681864754 205 gif

b. 1681864750 638 gif

c. 1681864751 907 gif

d. 1681864751 127 gif

Câu 7: (M3 – 0,5đ) Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. nếu như chiều dài là 15 cm thì diện tích của hình chữ nhật là: 135 cm2

Câu 8: (M3 – 1,5đ)

Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 5/7 (phần)

Số quả cam đã bán là: 280 : 7 x 2 = 80 (quả)

Số quả quýt đã bán là: 280 – 80 = 200 (quả)

Đáp số: cam: 80 quả; quýt: 200 quả

Câu 9: (M4 – 2đ) Sau 5 năm nữa bà vẫn hơn cháu 60 tuổi.

Ta có sơ đồ: Toán 4 Hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 1 = 4 (phần)

Tuổi cháu sau 5 năm nữa là: 60 : 4 = 15 (tuổi)

Tuổi cháu ngày nay là: 15 – 5 = 10 (tuổi)

Tuổi bà ngày nay là: 10 + 60 = 70 (tuổi)

Đáp số: Cháu: 10 tuổi

Bà: 70 tuổi

 

2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo thông tư 22 – Đề số 2

Câu 1: (1 điểm):

Mức 1 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:

Phân số 5/7 có mẫu số là: …..

A. 5 B. 7 C. 2 D. 12

Câu 2: (1 điểm): Mức 1 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: Phân số nào lớn nhất trong những phân số sau: 

Bo de thi hoc ki 2 mon toan lop 4 1

Câu 3: (1 điểm): Mức 1 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: 2 phút = ………giây:

A. 2 giây B. 60 giây C. 120 giây D. 130 giây

Câu 4: (1 điểm): Mức 2 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: Kết quả phép cộng

1/4 + 5/8 = ………..

A. 7/8 B. 5/7 C. 6/12 D. 9/8

Câu 5: (1 điểm): Mức 2 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: Kết quả phép trừ 3 – 2/5 =……… 

A. 1/5

B. 12/5

C. 13/5

D. 1

Câu 6: (1 điểm): Mức 2 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:

Bo de thi hoc ki 2 mon toan lop 4 4(1)

Trong hình bình hành ABCD có những cặp cạnh song song và bằng nhau là:

A. AD và AB; BC và AD

B. AB và CD; AD và BC

C. AC và BD; AB và CD

Câu 7: (1 điểm): Mức 3 Một miếng bìa hình thoi có độ dài những đường chéo tuần tự là 1/2 m và 3/5 m. Tính diện tích miếng bìa đó.

Câu 8: Mức 3 Tìm x (1 điểm) 

x + 3/4 = 5/3 . 2

Câu 9: (1 điểm) Mức 3 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong những phân số: 24/32 = …/16 là:

A. 4 B. 14 C. 12 D. 26

Câu 10: (1 điểm) Mức 4 Hình chữ nhật ABCD có nửa chu vi là 175 m. Chiều rộng bằng chiều dài. Tính chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó?

 

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo thông tư 22 – Đề số 2

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: B

Câu 4: A

Câu 5: C

Câu 6: B

Câu 9: C

Câu 7: (1 điểm). Tính Bài giải: Diện tích miếng bìa đó là: (0.25 điểm)

(1/2 x 3/5) : 2 = 3/20 (m^2) ( 0.5 điểm)

Đáp số: 3/20 m2 (0.25 điểm)

Câu 8: (1 điểm)

x + 3/4 = 5/3 x 2

x + 3/4 = 10/3 (0,25 điểm)

x = 10/3 – 3/4 (0,25 điểm)

x = 40/12 – 9/12 (0,25 điểm)

x = 31/12 (0,25 điểm)

Xem thêm: tải hình nền máy tính miễn phí

Câu 10: (2 điểm)

Bài giải:

Ta có sơ đồ: ? m 

Bo de thi hoc ki 2 mon toan lop 4 8

(Sơ đồ đúng đạt 0,25 điểm)

Theo sơ đồ, ta có tổng số phần bằng nhau: 2 + 3 = 5 (phần) (0,5 điểm)

Chiều dài hình chữ nhật ABCD: 175: 5 x 3 = 105 (m) (0,5 điểm)

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD: 175 – 105 = 70 (m) (0,5 điểm)

Đáp số: Chiều dài: 105 m; Chiều rộng: 70m (Đáp số đúng đạt 0,25 điểm)

Sai lời giải hoặc đơn vị trừ 0,25 điểm. Học sinh làm cách khác đúng vẫn đạt điểm tròn.

 

3. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo thông tư 22 – Đề số 3

PHẦN 1 (3,5 điểm). chọn lựa đáp án đúng (A, B, C, D) và ghi ra giấy

Câu 1. trị giá của chữ số 7 trong số 2 378 023 là:

A. 700 B. 7000 C. 70 000 D. 700 000

Câu 2. Phân số nào lớn hơn phân số 1681864759 992 gif?

A. 1681864753 20 gif

B. 1681864760 764 gif

C. 1681864760 671 gif

D.1681864761 410 gif

Câu 3. Tìm x là số tự nhiên, biết: 1681864762 18 gif

A. x = 5 B. x = 6 C. x = 3 D. x = 4

Câu 4. Bạn An có 15 viên bi xanh, 20 viên bi đỏ và 10 viên bi vàng. Tỉ số giữa số bi xanh và tổng số bi là:

A. 1681712749 452 gif

B. 1681864763 283 gif

C. 1681864764 810 gif

D. 1681864765 904 gif

Câu 5. Quãng đường từ nhà em tới trường dài 500m. Hỏi trên bản đồ tỉ lệ 1:10000 thì quãng đường ấy dài mấy xăng ti mét?

A. 50 cm B. 20 cm C. 4 cm D. 5 cm

Câu 6. Diện tích phần tô đậm trong hình vẽ bên là: 

de thi hoc ki 2 mon toan lop 4 a(1)

A. 16 cm2 B. 20 cm2 C. 22 cm2 D. 30 cm2

Câu 7. Thế kỉ thứ XX khởi đầu từ năm nào tới năm nào?

A. Từ năm 1900 tới năm 2000

B. Từ năm 1901 tới năm 2000

C. Từ năm 1901 tới năm 2001

D. Từ năm 1900 tới năm 2001

PHẦN II (6,5 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Điền dấu >;< ; = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2km245m2 ……… 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến ……… 40 yến

c) 1681864766 542 gif giờ 15 phút …….. 1 giờ

d) 1681864753 20 gif thế kỉ và 5 năm ……. 40 năm

Câu 2 (2 điểm). Tính

a.1681864766 888 gif

b.1681864761 410 gif

c. 1681864768 176 gif

Câu 3 (1,5 điểm). Một cửa hàng có số đường trắng ít hơn số đường hoa mai là 240kg. Tính số đường mỗi loại, biết rằng 1681864763 283 gif số đường trắng bằng 1681864753 20 gifsố đường hoa mai.

Câu 4 (1 điểm). Tìm x 22 x X + X x 27 + X = 25

1681864769 79 gif

Câu 5 (1 điểm). So sánh những phân số sau bằng cách hợp lý nhất

a. 8/9 và 7/5

b. 3/4 và 4/5

 

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo thông tư 22 – Đề số 3

PHẦN I (3,5 điểm). Khoanh đúng vào chữ cái đặt trước đáp án đúng của mỗi câu được 0.5 điểm Đáp án:

Câu 1 C

Câu 2 D

Câu 3 A

Câu 4 B

Câu 5 D

Câu 6 C

Câu 7 B

PHẦN II (6,5 điểm)

Bài 1 (1 điểm). HS điền dấu đúng mỗi phần được 0,25 điểm

Đáp án:

a) 2km245m2 > 200 045 m2

b) 2 tạ + 26 yến > 40 yến

c)1681864766 542 gif giờ 15 phút = 1 giờ

d) 1681864753 20 gif

 thế kỉ và 5 năm

Bài 2 (1,5 điểm).

– HS thực hiện đúng 2 phép tính đầu, mỗi phép tính được 0,5 điểm

– HS thực hiện đúng biểu thức được duy nhất 1 điểm

a. 1681864766 888 gif

b. 1681864761 410 gif

c. 1681864768 176 gif

Bài 3 (2 điểm). Bài giải HS vẽ sơ đồ đúng được (0,25 điểm)

Hiệu số phần bằng nhau là 5 – 3 = 2 (phần) (0,25 điểm)

Cửa hàng có số đường trắng là: 240 : 2 x 3 = 360 (kg) (0,5 điểm)

Cửa hàng có số đường hoa mai là: 360 + 240 = 600 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: đường trắng: 360 kg; trắng hoa mai: 600 kg

Ghi chú: Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tương đương

Bài 4 (1 điểm). HS làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a. 22 x X + X x 27 + X = 25

X x (22 + 27 +1) = 25

X x 50 = 25 (0,25 đ) X = 25 : 50

X = (0,25 đ)

b) 1681864769 79 gif (0,25 đ)

x + 9 = 15 x = 15 – 9 x = 6 (0,25 đ)

Bài 5 (1 điểm). HS làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a. 1681864773 679 gif (0,25 đ) nên 1681864773 679 gif (0,25 đ)

b. 1681864766 542 gif1681864759 992 gif

 Vì  1681864766 542 gif; 1681864759 992 gif (0,25 đ)

1681864776 418 gif  nên 1681864766 542 gif (0,25 đ)

Trên đây Luật Minh Khuê vừa giới thiệu tới bạn nội dung Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22. Mời những bạn tham khảo!

Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền TrungDanh mục: Tổng hợp

Bạn thấy bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22 bên dưới để Trường THPT Vĩnh Thắng có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptvinhthang.edu.vn của Trường THPT Vĩnh Thắng

Nhớ để nguồn bài viết này: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án theo Thông tư 22 của website thptvinhthang.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Xem thêm: hadoop la gì