#1 Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Công Nghệ mới nhất 2023 [Mới nhất]


Bạn đang xem: Chương trình giáo dục phổ thông môn Công nghệ mới nhất 2023 TRONG thptvinhthang.edu.vn

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã chính thức công bố chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình các môn học với nhiều điểm mới so với chương trình hiện hành. Sau đây là nội dung chương trình đề cương của Luật Minh Khuê mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: #1 Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Công Nghệ mới nhất 2023 [Mới nhất]

Chương trình giáo dục phổ thông công nghệ mới nhất 2023

Nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới môn Công nghệ

Bạn đang xem bài viết: Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Công Nghệ Mới Nhất 2023

I. ĐẶC ĐIỂM KHÓA HỌC

Công nghệ là đào tạo trong các lĩnh vực như công nghệ gia đình, sử dụng công nghệ và các hoạt động kỹ thuật liên quan đến công nghệ. Các thiết bị công nghệ được ứng dụng rộng rãi hiện nay như máy tính, tivi, điện thoại, đồ gia dụng thông minh, v.v.

Công nghệ bao gồm kiến ​​thức, thiết bị, phương pháp và hệ thống được sử dụng để tạo ra hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Trong mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ, khoa học tìm cách khám phá, hiểu và giải thích thế giới; còn công nghệ dựa trên thành tựu của khoa học để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ công nghệ nhằm khắc phục các vấn đề thực tiễn, cải tạo thế giới và định hình môi trường sống của con người.

Trong chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục công nghệ được cung cấp từ lớp 3 đến lớp 12 thông qua tin học và công nghệ ở cấp tiểu học và công nghệ ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Công nghệ là môn học bắt buộc trong giáo dục cơ bản; là môn học tự chọn thuộc nhóm môn kỹ thuật, mỹ thuật (công nghệ, CNTT, mỹ thuật) trong thời kỳ giáo dục nghề nghiệp.

Nội dung của giáo dục công nghệ rất rộng và đa dạng, bao gồm nhiều ngành kỹ thuật và công nghệ khác nhau. Trong công nghệ dạy học có những nội dung cơ bản, cơ bản, phổ thông mà học sinh nào cũng phải học. Ngoài ra, còn có những nội dung cụ thể, chuyên biệt đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của học sinh, phù hợp với yêu cầu của từng địa phương, vùng miền.

Sự đa dạng của các môn kỹ thuật và công nghệ về nội dung công nghệ cũng mang lại lợi ích cho môn học trong việc tích hợp, tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp trong môn học thông qua môn học hướng nghiệp. việc giới thiệu các nghề chính trong công nghệ chế tạo máy trên; các hoạt động trải nghiệm công việc thông qua các mô-đun kỹ thuật và công nghệ tự chọn.

Cũng như các ngành giáo dục khác, giáo dục công nghệ góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu và kỹ năng tổng hợp được đề cập trong chương trình thạc sĩ. Bằng cách nhấn mạnh vào sự phát triển của tư duy thiết kế, giáo dục công nghệ có lợi thế trong việc huấn luyện và phát triển khả năng giải quyết vấn đề cũng như tính sáng tạo.

Công nghệ có mối quan hệ với nhiều ngành giáo dục khác, đặc biệt là toán học và khoa học. Cùng với toán học, khoa học tự nhiên và công nghệ, các em góp phần thúc đẩy giáo dục STEM - một trong những xu hướng giáo dục quan trọng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Bạn đang xem bài viết: Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Công Nghệ Mới Nhất 2023

II. Ý kiến ​​về XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Kế hoạch công nghệ tương ứng với toàn bộ kế hoạch và bắt nguồn từ các tính năng theo chủ đề, trong đó nhấn mạnh các điểm sau:

1. Tính khoa học và thực tiễn: Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở những thành tựu đạt được trong công tác giảng dạy lý luận và công nghệ dạy học; Mời các bạn tham khảo các mô phỏng đào tạo công nghệ và kỹ thuật đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới như mô phỏng lao động thủ công, mô phỏng đào tạo kỹ thuật tổng hợp, mô phỏng kỹ thuật tổng hợp, mô phỏng thiết bị. thiết kế và mô phỏng kỹ thuật tương lai; đồng thời, quy hoạch được thực hiện chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

2. Kế thừa và phát triển: Chương trình kế thừa những ưu điểm của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành về triển vọng phát triển, mục tiêu, nội dung, chuẩn cần đạt, phương pháp và tổ chức sư phạm; đồng thời phản ánh cách tiếp cận mới về vị trí, đặc điểm, mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và công nghệ nhận xét, đánh giá.

3. Tích hợp và khả thi: Quy hoạch phản ánh xu hướng quốc tế và coi thiết kế kỹ thuật là một trong những tư tưởng chính của giáo dục kỹ thuật, đặc biệt là ở cấp trung học; xem xét các yếu tố, điều kiện cụ thể của Việt Nam để đảm bảo tính khả thi của quy hoạch.

4. Định vị nghề nghiệp: Lập kế hoạch dạy nghề theo hai khía cạnh định hướng nghề nghiệp và trải nghiệm. Nội dung hoạt động trải nghiệm công nghệ nhiều năm đồng bộ tương ứng với các hoạt động giáo dục hướng nghiệp khác trong kế hoạch giáo dục phổ thông.

5. Linh hoạt, mềm dẻo: Kế hoạch phản ánh tổng quát, sát thực, trọng tâm kiến ​​thức mà học sinh cần, đồng thời đảm bảo tính đa dạng, phong phú của đối tượng, nhu cầu, thị hiếu của học sinh và đáp ứng đặc điểm của từng nơi. ý thức cơ bản của bốn cuộc cách mạng.

Bạn đang xem bài viết: Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Công Nghệ Mới Nhất 2023

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu chung

Xem thêm: tốc chiến đăng nhập

Chương trình công nghệ hướng dẫn và phát triển ở học sinh các kỹ năng công nghệ và phẩm chất cụ thể của ngành để học và làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ ở nhà và ở trường. , các lựa chọn xã hội và nghề nghiệp trong kỹ thuật và công nghệ; đồng thời cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu, kỹ năng chung; thực hiện các nội dung xuyên suốt như phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tài chính...

2. Mục tiêu của trường tiểu học

Giáo dục công nghệ cấp tiểu học bước đầu rèn luyện và phát triển năng lực công nghệ của học sinh theo nội dung công nghệ và đời sống, nghề kỹ thuật; tạo hứng thú học tập, khám phá công nghệ. Hết cấp tiểu học, học sinh có thể sử dụng thành thạo và an toàn một số sản phẩm công nghệ thông dụng trong gia đình. thiết kế thủ công tinh khiết; trao đổi một số thông tin đơn giản về sản phẩm công nghệ trong gia đình tại trường học; có khả năng nhận xét ở mức độ đơn thuần về sản phẩm công nghệ thông thường; Xem vai trò của công nghệ trong cuộc sống gia đình và trường học.

3. Mục tiêu của trường trung học cơ sở

Chương trình công nghệ của trường tiếp tục phát triển các kỹ năng công nghệ mà học sinh đã đạt được ở cấp tiểu học. Vào cuối năm trung học cơ sở, học sinh sẽ có thể đọc thông số kỹ thuật, xác định và sử dụng đúng cách một số sản phẩm công nghệ ở nhà; trao đổi thông tin về sản phẩm, quy trình công nghệ bằng cách lập và đọc các bản vẽ kỹ thuật đơn giản; đánh giá, thiết kế các sản phẩm công nghệ đơn giản; có hiểu biết cơ bản và kỹ năng ban đầu về nông-lâm nghiệp, đánh cá và công nghiệp; có kiến ​​thức và kinh nghiệm chọn nghề trong ngành công nghệ góp phần chọn đúng con đường vào THCS; thúc đẩy hứng thú học tập; rèn luyện tính cẩn trọng, kiên trì trong hoạt động kỹ thuật, công nghệ.

4. Mục tiêu ở trường trung học

Giáo dục công nghệ ở trường trung học tiếp tục phát triển các kỹ năng công nghệ mà học sinh đã tích lũy được sau khi tốt nghiệp đại học; Rèn luyện cho học sinh ý thức lao động, tác phong công nghiệp. Kết thúc bậc THPT, học sinh có hiểu biết tổng quát và định hướng nghề nghiệp về công nghệ thông qua các nội dung: thiết kế và công nghệ, công nghệ cơ khí, điện - điện tử (đối với định hướng công nghiệp). . nghiệp chướng); công nghệ trồng trọt, công nghệ chăn nuôi, lâm nghiệp và đánh bắt hải sản (đối với định hướng nông nghiệp); có năng lực công nghệ phù hợp với ngành, nghề kỹ thuật - công nghệ định hướng nông nghiệp.

Bạn đang xem bài viết: Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Công Nghệ Mới Nhất 2023

IV. NHU CẦU

1. Yêu cầu phải đáp ứng về đặc điểm chính và năng lực chung

Công nghệ góp phần hình thành và phát triển những phẩm chất, năng lực chung quan trọng nhất của học sinh theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp độ quy định trong chương trình thạc sĩ.

2. Yêu cầu kỹ năng cụ thể

Môn Công nghệ hình thành và phát triển năng lực công nghệ ở học sinh, bao gồm các thành phần: Nhận thức công nghệ, Giao tiếp công nghệ, Sử dụng công nghệ, Đánh giá công nghệ, Thiết kế công nghệ.

Trên đây Luật Minh Khuê vừa giới thiệu tới độc giả bài viết Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể bộ môn Công nghệ 2023 mới nhất. Xin vui lòng tham khảo!

Nguồn: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Tổng hợp

Bạn xem bài Chương trình giáo dục phổ thông môn Công nghệ mới nhất 2023 có khắc phục được vấn đề bạn phát hiện không?, nếu chưa, vui lòng đóng góp ý kiến ​​thêm về Chương trình Giáo dục phổ thông Công nghệ 2023 mới nhất ở bên dưới để Trường THPT Vĩnh Thắng thay đổi và hoàn thiện nội dung. tốt hơn cho bạn! Cảm ơn quý vị đã ghé thăm website trường THPT Vĩnh Thắng: thptvinhthang.edu.vn

Nhớ dẫn nguồn bài viết này: Chương trình giáo dục phổ thông môn Công nghệ mới nhất 2023 từ website thptvinhthang.edu.vn

Thể loại: Văn học

Xem thêm: hàm row trong excel