#1 Chất nào sau đây là chất điện li yếu? giảng giải vì sao? [Mới nhất]


Bạn đang xem: Chất nào sau đây là chất điện li yếu? giải thích vì sao? TRONG thptvinhthang.edu.vn

Dưới đây chúng ta sẽ thảo luận về nội dung nhận biết chất nào sau đây là chất điện li yếu và giải thích tại sao?

Bạn đang xem: #1 Chất nào sau đây là chất điện li yếu? giảng giải vì sao? [Mới nhất]

1. Chất điện phân là gì?

Điện phân (ion hóa) là quá trình phân ly các chất trong nước để tạo thành ion âm (anion) và ion dương (cation). Hay nói một cách đơn giản điện phân là quá trình phân li các chất trong nước thành ion, các chất khi tan trong nước bị phân li thành ion gọi là chất điện li. Đây là nguyên nhân khiến axit, bazơ hoặc dung dịch muối dẫn điện. Sở dĩ axit, bazơ, muối dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các hạt mang điện chuyển động tự do gọi là ion.

Cụ thể hơn, đó là quá trình mà một nguyên tử hoặc phân tử thu được điện tích âm hoặc dương bằng cách nhận hoặc mất electron để tạo thành ion. Quá trình này thường đi kèm với nhiều biến đổi hóa học khác.

Bạn đang xem bài viết: Chất nào sau đây là chất điện li yếu? giải thích vì sao?

 • Ion dương được tạo thành khi chúng hấp thụ đủ năng lượng (lớn hơn hoặc bằng thế năng tương tác của các electron trong nguyên tử) để giải phóng các electron (còn gọi là electron tự do). Năng lượng ion hóa là năng lượng cần thiết để quá trình này xảy ra.
 • Ion âm được hình thành khi một electron tự do va chạm với một nguyên tử mang điện tích trung tính, hạt này ngay lập tức bị giữ lại và tạo ra một hàng rào thế năng với nguyên tử. Lý do là vì nó không còn đủ năng lượng để thoát ra khỏi nguyên tử này, từ đó tạo thành ion âm.

Sự điện phân được biểu diễn bằng phương trình điện phân. Ví dụ: NaCl → Na+ + Cl- NaOH → Na+ + OH- HCl → H+ + Cl-

Trường hợp chất điện ly tinh khiết là chất có liên kết ion hoặc liên kết cộng hóa trị có cực phân ly thành các ion riêng biệt trong môi trường nước, điển hình là NaCl.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau của chúng tôi để hiểu rõ hơn về quá trình điện phân: Điện phân là gì? Phân loại chất điện li mạnh và chất điện li yếu

2. Chất điện li gồm những loại nào?

Electrolytes (chất điện phân, chất điện giải): Chất tan trong nước (hoặc nóng chảy) phân ly thành ion. Chúng bao gồm: axit, bazơ và muối. Khi tan trong nước các chất không điện li tạo thành dung dịch không dẫn điện.

Dung dịch axit, bazơ, muối dẫn điện được vì trong dung dịch của chúng có chứa các hạt mang điện chuyển động tự do gọi là ion (gồm anion và cation). Nguyên nhân là do phân tử nước ở cực dương và cực âm bị phân cực vì nguyên tử oxy có độ âm điện lớn hơn nguyên tử hydro. do đó, cặp electron dùng chung bị lệch về phía oxy. Vì vậy, khi một chất có liên kết ion hoặc liên kết cộng hóa trị có cực khi hòa tan trong nước, phân tử của nó sẽ được bao quanh và tương tác với phân tử nước, phân tách các chất này thành ion dương và âm. (-) được phân tách bởi một nguyên tử oxy (tích điện âm) và ion âm (-) được phân tách bởi một nguyên tử hydro (tích điện dương). Liên kết giữa các nguyên tử bị phá vỡ nên quá trình này giải phóng năng lượng. Trong khi đó, các dung dịch như glixerol, sacarozơ, ancol etylic không dẫn điện vì trong dung dịch chúng không phân li thành ion âm và dương. Điều này là do phân tử có liên kết phân cực nhưng rất yếu.

Các cation và anion chuyển động hỗn loạn nên có thể va chạm với nhau để liên kết lại tạo thành phân tử nên ta nói phản ứng phân ly là phản ứng thuận nghịch và phương trình phân ly có thể là phản ứng thuận nghịch. Tương tự nhau về mặt cơ học, thực tế có hai loại chất điện li: chất điện li mạnh và chất điện li yếu.

Chất điện li mạnh là những chất khi tan trong nước thì phân li thành ion. Ví dụ NH4Cl khi điện phân sẽ được NH4+ và Cl-

Ví dụ về chất điện ly mạnh là:

 • Axit HCl, HNO3, H2SO4,...
 • Bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2 Ca(OH)2,...
 • Hầu hết các muối của axit mạnh và bazơ mạnh như: NaCl, KNO3, KCI, K2SO4,...

Trong so sánh độ điện li của các chất điện li mạnh, người ta dùng mũi tên một chiều để chỉ chiều điện li.

Một ví dụ về phương trình điện phân:

 • NaCl là chất điện ly mạnh, nếu trong dung dịch chứa 100 phân tử NaCl hòa tan thì cả 100 phân tử này sẽ phân ly thành ion. NaCl → Na+ + Cl-
 • Trong dung dịch Na2SO4 0,1M, do Na2SO4 phân ly hết nên có thể tính nồng độ các ion vì Na2SO4 phân ly theo thứ tự Na là 0,2M và SO2 là 0,1M. Phương trình phân ly: Na2SO4 → 2Na+ +S04(2-)

Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ phân li một phần thành ion, phần còn lại dưới dạng phân tử trong dung dịch. Ví dụ khi điện phân: CH3COOH CH3COO– + H+

Ví dụ về chất điện li yếu:

 • axit yếu như axit hữu cơ CH3COOH, axit HClO, H2S, HE, HCN H2SO3,...
 • bazơ yếu như Bi(OH)3, Mg(OH)2, v.v.

Trong phương trình điện ly của chất điện ly yếu, người ta dùng mũi tên hai chiều.

Xem thêm: hình nền máy tính chill lofi

Một ví dụ về phương trình điện phân:

 • CH3COOH CH3COO- + H+
 • Mg(OH)2 Mg2+ + 2OH-

Lưu ý: Pha loãng có tác dụng là khi pha loãng dung dịch, các ion (+) và (-) của chất điện li ở xa nhau ít có khả năng va chạm để tái tạo phân tử, làm cho độ điện li tăng.

– Các chất như AgCl, BaSO4, Fe(OH)3,… thường được coi là không tan trong nước. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn một lượng rất nhỏ bị hòa tan, phần hòa tan có thể phân ly nên chúng vẫn được xếp vào nhóm chất điện ly. Chất không điện li là những chất khi tan trong nước không phân li thành ion. Ví dụ: Dung dịch đường, dung dịch rượu, v.v.

3. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Để biết chất nào là chất điện li yếu hơn, phương pháp cơ bản là tiến hành thí nghiệm và cân bằng độ điện li. Cân bằng điện li là sự phân li của các chất điện li yếu, là quá trình thuận nghịch. Khi tốc độ phân li của phân tử chất điện li (phản ứng thuận) bằng tốc độ phối trí giữa các ion trong phân tử chất điện li (phản ứng nghịch) thì cân bằng của quá trình điện phân đạt được. Sự điện phân được biểu diễn bằng phương trình điện phân.

Tính năng cân bằng điện giải:

 • Các phương trình thuận nghịch trên ở trạng thái cân bằng và được gọi là cân bằng phân ly.
 • Cân bằng điện li cũng là một cân bằng động như mọi cân bằng hóa học khác nên cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều ngược lại của các nguyên nhân làm thay đổi cân bằng. Cân bằng điện giải là cân bằng động nên cân bằng điện giải cũng tuân theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier (Le Chatelier).
 • Sự phân ly càng hoàn toàn thì cân bằng càng chuyển dịch sang phải và sự chuyển dịch cân bằng phụ thuộc vào nhiệt độ và nồng độ mol của chất tan.
 • Nhiệt độ càng cao hoặc dung dịch càng loãng thì sự phân li càng hoàn toàn, cân bằng càng chuyển dịch sang phải. Vì vậy, chúng ta cần so sánh độ bền của các chất điện ly ở cùng điều kiện nhiệt độ và nồng độ.

Ở cùng nhiệt độ và cùng nồng độ mol, chất điện ly càng mạnh thì phân ly càng hoàn toàn, tức là cân bằng càng chuyển dịch sang phải và ngược lại, chất điện ly càng yếu thì phân ly càng không hoàn toàn. thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

Như đã phân tích ở trên, chất điện li yếu là axit yếu, bazơ yếu, một số muối là chất điện li yếu và ngược lại axit mạnh, bazơ mạnh và đa số muối là chất điện li mạnh.

Cho các chất sau, chất nào là chất điện li yếu: KNO3, NaOH, HCl, NH4Cl, HNO3, KOH, MgCl2, Ca(OH)2, CH3COOH. Chất điện ly yếu trong các chất này là CH3COOH.

dạy, cho thấy, minh họa:

Vì HCl là axit mạnh, MgCl2 là muối tan, Ca(OH)2 là dung dịch bazơ, KNO3 là muối tan, NaOH là bazơ mạnh, các chất trên đều là chất điện li mạnh.

Nhưng vì chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ phân li một phần thành ion và phương trình điện li của CH3COOH là CH3COOH ⇄ CH3COO− + H+ nên CH3COOH là chất điện li yếu.

Đây là lời khuyên của chúng tôi. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 1900.6162 để được tư vấn. Cảm ơn rất nhiều!

Nguồn: Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung Chuyên mục: Tổng hợp

Bạn xem bài Chất nào sau đây là chất điện li yếu? giải thích vì sao? Bạn đã sửa lỗi tìm được chưa?, nếu chưa hãy nhận xét thêm Chất nào sau đây là chất điện li yếu? giải thích vì sao? bên dưới để Trường THPT Vĩnh Thắng thay đổi và hoàn thiện nội dung cho tốt hơn nhé! Cảm ơn quý vị đã ghé thăm website trường THPT Vĩnh Thắng: thptvinhthang.edu.vn

Nhớ dẫn nguồn bài viết này: Chất nào sau đây là chất điện li yếu? giải thích vì sao? từ website thptvinhthang.edu.vn

Thể loại: Văn học

Xem thêm: hình nền máy tính chất